Directiedag basisonderwijs - save the date

28 juni 2019

Startdag voor directeurs

Op donderdag 22 augustus van  9.30 uur- 12.00 uur verwelkomen wij u op onze jaarlijkse startdag voor directeurs.
De uitnodiging met dagorde ontvangt u op 20 augustus.

Dag voor beginnende directeurs

Op vrijdag 23 augustus van 09.30 uur tot 12.00 uur start de opleiding voor beginnende directeurs.
Wij nodigen alle directeurs uit die in september 2018 starten en diegenen die in de loop van dit schooljaar (18-19) begonnen zijn en de opleiding nog niet hebben gevolgd.
De uitnodiging met dagorde ontvangt u op 20 augustus.

De inschrijvingsmodaliteiten en verdere uitleg voor de opleiding ontvangt u ter plaatse.