Decreet leerlingenbegeleiding - 5 oktober 2018 - Extra sessie en wachtlijst

05 oktober 2018

De Vlaamse regering keurde op 27 april 2018 het decreet over de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding goed. Met dit nieuwe decreet wil de Vlaamse Regering een aantal knelpunten in de leerlingenbegeleiding wegwerken door de rollen en taken tussen de verschillende actoren te verscherpen en de werking van de leerlingenbegeleiding te optimaliseren. Het decreet gaat in op 1 september 2018.

De sessie rond het Decreet Leerlingenbegeleiding van 5 oktober was snel volzet.

  • We hebben voor het basisonderwijs een extra sessie in de namiddag kunnen inrichten voor 50 deelnemers.
  • Voor het secundair onderwijs was het jammer genoeg momenteel niet mogelijk een extra sessie in te richten.
  • Er is een wachtlijst voorzien waarop iedereen kan intekenen. Zowel deelnemers voor wie deze datum niet past als zij die jammer genoeg niet meer konden inschrijven.

Schrijf je snel in!