CLIL – nascholingen

29 augustus 2019

CLIL zit al een tijdje in de lift, ook in Limburg! CLIL staat voor content and language integrated learning ofwel je zaakvak in een vreemde taal (Engels, Frans, Duits) onderwijzen. 

Heb je interesse in CLIL, maar weet je nog niet goed hoe of wat? Contacteer dan bregje.beckers [at] katholiekonderwijs.vlaanderen ()

 Zij helpt je graag op weg met het invullen van het aanvraagdossier en de beginselen van de CLIL-didactiek. 

Op 25 september a.s. vindt een studiedag plaats over ‘Kiezen en starten met CLIL’ binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Guimardstraat). 

Wil je jezelf bekwamen in de CLIL-vakdidactiek? Dan kun je dit schooljaar deelnemen aan één van de volgende cursussen: