CLIL – ‘Meer dan 100 scholen bieden een vak in een vreemde taal aan’

29 september 2018

Dit schooljaar zijn er alweer 20 nieuwe scholen op de CLIL-kar gesprongen. CLIL staat voor content and language integrated learning of makkelijker gezegd: een zaakvak aanbieden in het Duits, Engels of Frans. Daarmee komt het aantal CLIL-scholen nu op 101. In Limburg zijn er 11 scholen die CLIL-onderwijs aanbieden. West-Vlaanderen spant de kroon met 34 scholen. De top drie van meest gekozen CLIL-vakken bestaat uit geschiedenis, aardrijkskunde en sociaal-economische initiatie/bedrijfseconomie.

Onderzoek van de inspectie toont aan dat CLIL de taalvaardigheid in een andere taal versterkt. Zo stijgt het zelfvertrouwen en de spreekdurf van de leerlingen. Een prettig ‘bijverschijnsel’ is dat ook de concentratie en leermotivatie in het CLIL-vak toenemen. (Naar: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/meer-dan-100-scholen-bieden-vanaf-volgend-schooljaar-vakken-aan-in-een-ander-taal )

Wens je zelf een CLIL-traject op te starten? Creëer dan eerst gedragenheid bij je leraren, leerlingen en hun ouders. Met kleine intiatieven bouw je stap voor stap aan je CLIL-verhaal: een talendag organiseren, middagactiviteiten in een andere taal aanbieden, eTwinning (https://www.etwinning.be/vlaanderen/nl/home ) met een Europese school, een seminarie in een vreemde taal, enz.

Meer informatie bekom je bij je pedagogisch begeleider: bregje.beckers [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

Surf ook eens naar: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clil-onderwijs-in-een-vreemde-taal