Carl Snoecx - Hoop doet leren.

20 september 2019

Carl Snoecx is filosoof en theoloog en werkte als leraar en schooldirecteur in Turnhout. Sedert 2007 is hij pedagogisch adviseur bij Katholiek 0nderwijs Vlaanderen. Zijn boek “Hoop doet leren “ bekijkt het project van de katholieke dialoogschool vanuit een pedagogische invalshoek waarbij hij zich laat inspireren door grote denkers zoals Comenius, Hannah Arendt en Ernst Bloch.Toch is zijn boek geen theoretisch tractaat maar een praktisch bruikbare handleiding om via de acht wegwijzers van je school een echte katholieke dialoogschool te maken.

Meer weten? Lees de boekbespreking op Thomas-Godsdienstonderwijs.be