Bevraging Start-to-teach

04 mei 2020

Beste directeur

Startende leraren ondersteunen om hun job goed én graag te doen is een belangrijke opdracht voor elke school. Een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding is dan ook van cruciaal belang. De inspiratienota aanvangsbegeleiding kan je daarbij helpen.

Bij het realiseren van een goede aanvangsbegeleiding kan je als school ook een beroep op de expertise van de pedagogische begeleiding. Onze ‘Start-to-teach’- dagen spelen hierin een essentiële rol. Tijdens deze twee dagen voor beginnende leraren brengen we enkele actuele thema’s ter sprake én maken de leraren kennis met de pedagogische begeleidingsdienst en de vakbegeleider(s).

Net omdat we die dagen als erg waardevol beschouwen, willen we ervoor zorgen dat ze complementair zijn aan de interne werking van jouw school. Om een optimale afstemming te bekomen, vragen wij je deze bevraging in te vullen.

Heel erg bedankt voor je medewerking!
Het Start-to-teach-team