Arrangement Gedrag - Waarom doe je dit nu? Preventie en aanpak van probleemgedrag

19 december 2018

Doelstellingen:

Ben je op zoek naar inspiratie om met gedragsproblemen om te gaan? Ben je op zoek naar kaders, een planmatige aanpak en concrete tips? Wil je weten wat écht werkt?

Het arrangement gedrag staat open voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, middenkader en directie van het basis-, secundair en buitengewoon onderwijs. Kortom voor iedereen in het onderwijs die interesse heeft voor het thema ‘gedrag’ en op zoek is naar antwoorden.

Inhoud:

Het lijkt wel of scholen ‘bezwijken’ onder de vele leerlingen die ongewenst gedrag vertonen en daardoor het lesgeven en les volgen belemmeren. Wat is er dan zo anders? Is er een uitstroom van leerlingen met gedrags’stoornissen’ van het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs? Worden er nieuwe, andere betekenissen gegeven aan gewenst en ongewenst gedrag? Zijn we minder tolerant? Hebben we minder gezag? Aanvaarden onze jongeren minder gezag?... Wat met een ‘moeilijke’ klasgroep? Hoe pakken we dit aan? Hoe gaan we hier mee om? Kortom redenen genoeg om ook volgend schooljaar aan de slag te gaan met het thema ‘gedrag’.

Meer info en inschrijven hier