Arrangement communicatie - Communicatie kan je leren!

19 december 2018

Doelstellingen:

Wat als….

  • ik mijn eigen communicatiestijl ken? En daarna ook die van een ander?
  • ik de basiscompetenties heb om een gesprek te voeren?
  • ik een goed en effectief gesprek kan voeren?
  • ik frustraties en emoties in een gesprek kan opvangen?
  • ik een gesprek goed kan opbouwen?
  • ik in verschillende contexten gesprekken kan voeren? met verschillende partners?
  • ik in communicatie mensen kan verbinden?
  • ... ik dit allemaal zou leren…

Communiceren kan je leren tijdens de 3 sessies van het arrangement communicatie. De nadruk ligt op inzicht, ervaren en trainen en dit op maat.

Deze nascholing ‘communiceren kan je leren’ is bedoeld voor leraren, zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders van basis-, secundair- en buitengewoon onderwijs.

Inhoud:

Ik weet niet hoe ik een moeilijk onderwerp bespreekbaar kan maken met ouders? Ik weet niet hoe ik moet omgaan met leerkrachten/ collega’s die er een heel ander idee op nahouden? Wat als leerkrachten weerstand hebben? Wat als er een conflict ontstaat met een leerkracht, een ouder, een directie, … Ik word onzeker in een klassenraad, in een MDO, ... Ik weet niet goed hoe ik me moet opstellen… Wanneer communiceer ik duidelijk?

In onze samenleving is communicatie cruciaal. Communicatie kan mensen verbinden of net scheiden. De uitdaging is om een communicatie op gang te brengen die mensen verbindt, ongeacht hun afkomst, religie, geslacht, geaardheid of mogelijkheden. We zullen allemaal ons steentje moeten bijdragen, ieder op zijn manier en in zijn eigen context.

Meer info en inschrijven hier