Algemeen – informatie – leerlingen motiveren

02 december 2018

Elke leerling uit “zijn put” krijgen.

Het is aan de leraar om de leerlingen vragen te stellen hoe ze eruit kunnen; leerlingen voldoende uitdagen met denkvragen die te maken hebben met het denkproces.
Samen elkaar helpen; per leerling/ per leerlinggroep nagaan wat hij/zij nodig heeft, waar hij/zij zit en wat nodig is om eruit te geraken.
Bron: http://mrsruberrysblog.blogspot.com/2015/11/we-have-been-talking-about-learning-pit.html

Carol Dweck, de kracht van nog niet

Leren gebeurt waar het spannend is.
Als je leerlingen een taak geeft die net iets te moeilijk is, is meer dan de helft van de groep getriggerd om zijn/haar best te doen om een oplossing te zoeken.
Bij enkele leerlingen merkte men geen activatie. De leerlingen denken dat het toch niet gaat: fixed mindset.
Nochtans worden alle kinderen worden geboren met  “het geloven dat ze het kunnen”.
Hier kunnen wij op inspelen, dit aanwakkeren en aanpassen door onze manier van feedback geven zodat iedereen kan blijven groeien.
https://www.youtube.com/watch?v=3oLvVPobSmg

Leerlingen leren het meest van elkaar.

https://didactiefonline.nl/artikel/afkijken-is-nuttig
Een evaluatie geven is verschillend van een punt geven. Bij een punt geven, stopt het leren.

De stappen om feedback te geven in het kort:

Via portfoliowerk heeft de leerling zijn eigen leerproces meer in eigen handen.

Voorbeeld

Alle competenties worden opgesomd op voorblad; dit zijn de doelen.
Wat je in het portfolio steekt, is alles wat je meeneemt om doelgericht aan het werk te gaan.
Week 1: de leerlingen kruisen aan wat ze al kunnen  (zelfreflectie)
De leerkracht geeft een ABC-schaal (A= TOP! ; B= OK!, C = je bent er nog net niet) en wat ze moeten doen om er te komen.
De leerlingen mogen het werk opnieuw indienen (tenzij ze een A hebben), C kan B worden, B kan A worden.
Reflectiemoment met resultaten van week 1. Waar sta je nu?
Aanpassingen worden aangebracht in een andere kleur voor de inschatting op het voorblad.