Aardrijkskunde/wetenschappen – Nascholing - LIMNET-nascholing “Stille Waters Doorgronden” so - 9 oktober 2018

09 oktober 2018

Stille Waters Doorgronden 
Veldwerkproject
Dinsdag 9 oktober 2018              
van 8.30 tot 16.00 uur
Provinciaal Natuurcentrum, Genk                                        
Netoverschrijdende nascholing                                             

2de graad secundair onderwijs

Programma

 • 8.45 uur: onthaal met koffie en thee
 • 9.00 uur: kader en inhoud van het citizen science project “Stille Waters Doorgronden” door Katrien Hendrickx, coördinator Netwerk Citizen Science, PNC
 • 10.00 uur: kennismaking in de praktijk met het veldwerkproject o.l.v. Katrien Hendrickx
 • 12.30 uur: gratis broodjes en drank, mogelijkheid tot netwerking
 • 13.30 uur: kennismaking met het geoloket en haar opportuniteiten door Katrien Hendrickx
 • 14.00 uur: determinatie van waterdieren met binoculair en bepaling Belgische Biotische Index  door Bertie Vanderlee, educatief deskundige PNC
  We maken hierbij gebruik van de gloednieuwe educatieve bundel “Determinatie van zoetwater macro-invertebraten”. Alle deelnemers krijgen een gratis exemplaar!
 • 15.45 uur: afronding, evaluatie en overhandiging aanwezigheidsattesten
 • 16.00 uur: einde

Kennismaking met een project waarbij leerlingen de chemische en ecologische waterkwaliteit onderzoeken van een stilstaand water (vijver of poel).

Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) biedt Stille Waters Doorgronden (SWD) aan vanuit haar centra in Genk, De Wissen en Nieuwenhoven maar ook overal elders in de provincie Limburg. Je kan dus zelf een stilstaand water kiezen in de buurt van je eigen school en het PNC zorgt voor begeleiding en materialen ter plaatse! Je kan als leerkracht ook opteren om het project zelf te begeleiden.

Leerlingen voeren een uitgebreide vijverbiotoopstudie uit waarbij ze de omgeving van het stille water bestuderen, de planten en dieren in en rond het stille water determineren, de waterkwaliteit fysico-chemisch onderzoeken en tot slot de Belgische Biotische Index (BBI) bepalen.

Het PNC werkte dit project uit i.s.m. met onderzoeks-, onderwijs-, overheidsinstellingen en vrijwilligersorganisaties en kadert binnen het gegeven “citizen science”.

Er worden linken gelegd met zowel creatief denken als  systeemdenken, maar ook met STEM (science, technology, engineering and mathematics), de klimaatverandering en andere milieubedreigingen.

SWD gaat uit van vakoverschrijdende aanpak waarbij naast biologie ook aardrijkskunde, fysica, chemie en geschiedenis aan bod komen.

SWD is bovendien een ideaal project ter versterking van de onderzoekscompetenties.

Voor meer info over het begeleide project, de documenten voor leerlingen en leerkrachten en de eindtermen:

http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/pncaanbodendiensten#65799

Voor info over de campagne naar het ruimere publiek:

http://www.stillewatersdoorgronden.be/

Praktische gegevens

 • Doelgroep: Leerkrachten wetenschappen 2e en 3e graad secundair onderwijs
 • Locatie: Zaal Onder de blote hemel, Provinciaal Natuurcentrum, Craenevenne 86, 3600 Genk
 • Datum: Dinsdag 9 oktober 2018
 • Uur: van 8.45 tot 16.00 uur
 • Kledij: Voorzie stevige schoenen of laarzen en zo nodig ook regenkledij
 • Inschrijven: Deelname is gratis, inschrijven kan tot 3 oktober, via www.limnet.be/nascholingenso. Maximaal 20 inschrijvingen. Op 4 oktober ontvangt u al dan niet een bevestiging van uw inschrijving.
 • Inlichtingen: Provinciaal Natuurcentrum, Craenevenne 86, 3600 Genk - 011 265 465 - pnc [at] limburg.be 
 • Bereikbaarheid:
  • Per fiets: vlakbij knooppunt 71
  • Per bus: lijn G4, halte Provinciaal Natuurcentrum
  • Per trein: IC-trein Hasselt-Genk, halte Bokrijk (de wandelafstand is 3,2 km).
  • Per auto: gratis parking aan het Provinciaal Natuurcentrum
  • Via het inschrijvingsformulier kan u aangeven als u wil carpoolen met een andere deelnemer.