Aardrijkskunde - Lerend netwerk aardrijkskunde 1ste graad A-stroom

06 oktober 2019

Het nieuwe leerplan aardrijkskunde 1ste graad A-stroom vereist, naast inhoudelijke vernieuwingen, ook een andere aanpak. Omdat we allemaal voor dezelfde uitdagingen staan, kan het zinvol zijn om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Op die manier kunnen we niet alleen het werk voor ons zelf wat verlichten, door samen lessen, werkvormen, methodieken … te ontwikkelen, kunnen we onze leerlingen boeiende en gevarieerde lessen aardrijkskunde aanbieden.    

Ddeelnemers bepalen samen de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Vermits we starten met het nieuwe leerplan, zal dit de rode draad zijn.  Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer.  

Doelstellingen:  

  • De deelnemers vertrouwen mekaar voldoende om te komen tot diepgaand leren.  
  • De deelnemers zijn bereid om ideeën, materialen … te delen 
  • De deelnemers kunnen in hun klaspraktijk aan de slag met de verworven ideeën en het gedeelde lesmateriaal.   
  • De deelnemers ontwikkelen nieuwe inzichten en werkwijzen die effect hebben tot op de klasvloer 

Door deel te nemen engageer je je om actief deel te nemen aan de verschillende sessies (voldoende inbreng) 

Wanneer?  Woensdag 9 oktober 2019 van 13.30 tot 16.30 uur 
Waar? Pedagogische begeleidingsdienst regio Limburg (lokaal 8)  - Tulpinstraat 75 - 3500 Hasselt