Vacatures

Wil je werken bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, raadpleeg de vacatures hieronder. Werken bij andere organisaties? Werken in het onderwijs? 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt werkzoekenden in het onderwijs de mogelijkheid om zich te registreren in een Sollicitanten & Vacature Databank. Via de website kan een werkzoekende zich aanmelden om vervolgens zijn cv te vervolledigen. Daarnaast kunnen zij op zoek gaan naar beschikbare vacatures in wervingsambten. Ook directies kunnen in deze databank op zoek gaan naar een interimaris voor wervingsambten of zelfs eigen vacatures online plaatsen.

Vacatures voor bevorderingsambten zitten niet in deze databank, maar kunnen wel hieronder geraadpleegd worden.

03 maart 2018

Datum indiensttreding : 1 september 2018

Voorwaarden voor dit directieambt:

de kandidaat:

21 maart 2018

Het Schoolbestuur van het Katholiek Basisonderwijs van Tongeren werft, vanaf 1 september, een directeur aan voor Campusschool Sint-Jan, Sint-Jansstraat 15, 3700 Tongeren.

Geïnteresseerde leerkrachten kunnen hun kandidatuur stellen als zij aan de voorwaarden voldoen.

12 maart 2018

De Inrichtende Macht van het Spectrumcollege, Bogaarsveldstraat 13 , 3580 Beringen, deelt hierbij mee dat een voltijds ambt van pedagogisch directeur vrij komt op Campus Beringen in Bovenbouwschool Sinte-Lutgart, Bogaarsveldstraat 13, 3580 Beringen, vanaf 1 september 2018.

09 maart 2018

Binnen de vzw Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt is vanaf 1 september 2018 een voltijdse functie (m/v) vacant voor een directeur (m/v) in het Technisch Instituut Sint-Jozef (TISJ) te Bilzen.

05 maart 2018

Binnen KASO HASSELT KJ – SJ vzw zijn er vanaf  01/09/2018 twee voltijdse functies (m/v) vacant voor ADJUNCT-DIRECTEUR /COORDINATOR/LEERKRACHT van de HUMANIORA KINDSHEID JESU, Kempische steenweg 400, 3500 Hasselt

31 januari 2018
  • Uren/Functie: 10/36 Administratie Medewerker
  • Periode: van 01/03 tot 30/06/2018 (met mogelijke verlenging naar volgend schooljaar toe)
  • Taken
    ofwel dubbele boekhouding (via Broekx)
    ofwel personeels- en leerlingenadministratie (via Broekx)
22 november 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen werft een halftijds begeleider identiteitsontwikkeling en pastoraal aan om de vicariale diensten van regio Limburg te versterken.

17 november 2017

De Katholieke Scholengemeenschap Harlindis en Relindis Maaseik-Kinrooi zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een diensthoofd interne leerlingenbegeleidingHet gaat om een voltijdse opdracht met de mogelijkheid tot

Pagina's