Secundair onderwijs

04 mei 2018

Onlangs verscheen Het visioen van Constantijn van historicus Jona Lendering en classicus Vincent Hunink. Het boek gaat over de eerste christelijke keizer Constantijn de Grote. Zij presenteren een bekende oudheidkundige puzzel: hoe kon een heidens visioen veranderen in een christelijke legende?

04 mei 2018

Vertaalwedstrijd Ovidius 2000

04 mei 2018

VAD ontwikkelde kant-en-klaar lespakketten om je leerlingen te helpen op een verantwoorde manier te gamen en hen aan het denken te zetten over hun vrijetijdsbesteding. De pakketten zijn de ideale manier om begrijpend lezen (bv. weetjes, tips, brief, eigenschappen van games, type gamer) te combineren met andere vaardigheden zoals gesprekken voeren (bv.

29 mei 2018

UCLL organiseert op 29 mei een studiedag rond thema's als klasmanagement, nieuwe autoriteit, zorgbreed handelen, taalbeleid, preventief handelen en zoveel meer. Magda Deckers, actief als procesbegeleider van het flankerend onderwijsbeleid van de stad Genk, houdt in de voormiddag een keynote over taal en kansenbeleid.

03 mei 2018
Tijdens de vergadering van de Commissie Onderwijs op 19 april 2018 bevestigde de Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de opstart van de nieuwe GOK-cyclus 2018-2021. Voor die nieuwe driejarige GOK-cyclus in het gewoon secundair en in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs geldt de normale regeling.
17 mei 2018

Op donderdag 17 mei gaat de netwerkvergadering TA Elektriciteit door van 13u00 tot 16u00 in het gebouw van Limtec+ te Diepenbeek (onthaal vanaf 12u30).

22 mei 2018

Op dinsdag 22 mei gaat de netwerkvergadering IW 3e graad door van 13u00 tot 16u00 in de UHasselt te Diepenbeek (onthaal vanaf 12u30).

17 april 2018

Het nieuwe schooljaar lijkt nog ver, maar we zijn volop bezig met het inplannen van de nascholingen voor volgend schooljaar. We willen graag weten waar jouw prioriteiten liggen, waar jij graag extra navorming over wilt volgen.

15 mei 2018

We bespreken beschikbare vakspecifieke informatie, delen van informatie, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn BM).

  • Welke zijn nuttige websites?
  • Waar vind ik welke info?

Delen van expertise: 

Pagina's