Secundair onderwijs

01 februari 2019

Op veel scholen wordt Engels in september 2019 in de B-stroom als nieuw vak ingericht. Hoe pakken we dat als vakgroep aan? Wat mogen we van deze leerlingen (niet) verwachten? Hoe realiseren we de leerplandoelen voor deze doelgroep? Zijn er concrete voorbeelden? Is er gepast materiaal? … Een hele batterij aan vragen die wellicht bij meerdere leraren over heel Vlaanderen naar boven komen.

01 februari 2019
  • Feedback geven, dat doe ik toch al?
  • Ik besteed enorm veel tijd aan het uitschrijven van rapportcommentaren.
  • Op elke toets noteer ik wat de leerling beter kan doen.
  • Heb je er wel eens bij stilgestaan of jouw feedback ook daadwerkelijk effect heeft?
  • En wist je dat ook jouw leerlingen feedback kunnen geven aan zichzelf of elkaar?
03 januari 2019

Het Provinciaal Educatief Centrum organiseert in samenwerking met het CT0 twee nascholingen rond de ontwikkeling van taalvaardigheid door het inzetten van krachtige materialen:  

07 februari 2019

Om scholen in beweging te zetten, biedt MOEV twee interactieve workshops aan die mooi kaderen binnen het actieplan ‘Sport beweegt je school 2.0.’. Deze vormingen zijn in samenwerking met Vlaams Instituut Leven en de Vlaamse Scholierenkoepel.

03 januari 2019

Als ‘uitsmijter’ uit het oude jaar en ‘insmijter’ naar het nieuwe jaar geven we graag nog informatie mee over ICT-leermiddelen.

In KlasCement vind je een map met 60 ICT-tools die je in de klas kan gebruiken als verrijking, ondersteuningsmiddel, differentiatiemiddel … https://www.klascement.net/map/ict-tools

14 februari 2019

Omgaan met diversiteit op de stagevloer, wat mag je verwachten? Info rond privacywetgeving, Getuigenis over lerend netwerk stage, nieuwe aanpak van stagebegeleiding en Chris Wyns over ‘Hoe omgaan met polarisering binnen de stage?

13 februari 2019

Wil je samen materiaal ontwerpen of uitwisselen? Valkuilen en successen met elkaar bespreken? Of heb je eerder nood aan het delen van ideeën over werkvormen, leerstrategieën, evaluatie. In dit lerend netwerk staan de noden die jullie ervaren in het vak sociale wetenschappen centraal.

03 januari 2019

Wil je goed op de hoogte zijn van het nieuwe leerplan Mens en samenleving voor de 1e graad secundair onderwijs? Dan is dit aanbod een must voor jou en je collega ‘s.  

Pagina's