Schoolbeleid

Scholengemeenschappen en hun ankerfiguur:

Om de geïntegreerde werking van onze begeleidingsdienst te bevorderen, beschikt elke scholenge-meenschap over een ankerfiguur. De ankerfiguur behoort tot de schoolbegeleiding en is de directe contactpersoon tussen de scholengemeenschap en haar scholen en de pedagogische begeleidingsdienst. 

Leermateriaal:

04 maart 2018

Je kreeg ongetwijfeld al te maken met een verhoogd aantal vragen over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Van dyslexie over ASS tot gehoorgestoord. Maar kreeg je ook al een zorgvraag binnen over een hoogbegaafd kind? Al te vaak wordt hoogbegaafdheid beschouwd als een luxe en niet als een probleem waarbij specifieke zorg noodzakelijk is.

26 april 2018

Op donderdag 26 april 2018 is er in de voormiddag een vorming voor vakcoördinatoren in de Tulpinstraat in Hasselt. Het thema is hoe je kan omgaan met het OK in je vakgroep. Houd deze datum alvast vrij in je agenda.

Inschrijven kan binnenkort via nascholing.be regio Limburg.

12 mei 2017

De hervorming secundair onderwijs werd goedgekeurd op 13 januari 2017. Wat betekent dit nu voor de aso-scholen? Welke impact zal dit hebben op onze scholen? Leen Pil, coördinator aso, geeft graag toelichting.

Daarnaast geven we ook ruimte om met elkaar in overleg te gaan.

06 maart 2017

Nieuw subsidiereglement: Onderwijsflankerende projecten met de focus op "Onderwijs-Arbeid"!

Het provinciale subsidiereglement "onderwijsflankerende projecten met de focus op de aansluiting tussen onderwijs en arbeid", is een nieuw subsidiereglement dat focust op de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

De doelstellingen die daarbij beoogd worden, zijn:

23 februari 2017

Het voeren van een goed en een integraal personeelsbeleid is zeer belangrijk. Integraal personeelsbeleid is enerzijds gericht op de realisatie van de doelstellingen van de school. Anderzijds gaat het er ook om dat de medewerker op school efficiënt, doelgericht en vreugdevol kan werken.