Schoolbeleid

Rol van de ankerfiguur in een scholengemeenschap.

Omschrijving

Elke scholengemeenschap krijgt een ankerfiguur toegewezen die als aanspreekpunt kan fungeren bij vragen van scholen op pedagogisch en didactisch vlak.

Deze ankerfiguur brengt deze vragen binnen op team schoolbegeleiding op vrijdagmorgen. Daar wordt besproken wat de goede manier is om deze vraag op te nemen. We gaan binnen ons team op zoek naar de nodige expertise of nemen een makelaarsrol op.

De ankerfiguur wordt op de hoogte gebracht als een vraag bij een collega-begeleider binnenkomt. Hij is de coördinator van de interventies die in zijn/haar scholengemeenschap gebeuren.

De ankerfiguur behoort tot team schoolbegeleiding so en zorgt voor de verbinding tussen de scholengemeenschap en haar scholen enerzijds en de pedagogische begeleidingsdienst anderzijds.

Rol

De ankerfiguur neemt in het begin van het schooljaar contact op met de coördinerend directeur om de vernieuwingen in de begeleidingsdienst en het vormingsaanbod te duiden en om de vraag te stellen welke ondersteuning de scholengemeenschap/een school wenst het komende schooljaar. De ankerfiguur duidt ook de belangrijkste prioriteiten van de pedagogische begeleidingsdienst voor het komende schooljaar – dit kan vanuit het begeleidingsplan of vanuit het aanbod.

Dit eerste contact kan op niveau van de scholengemeenschap gebeuren – college van directeurs – of kan ook door contacten in de verschillende scholen van de scholengemeenschap.

Bij dit eerste contact worden afspraken gemaakt rond de gewenste inbreng en aanwezigheid van de ankerfiguur in de scholengemeenschap/scholen.

De ankerfiguur brengt op team schoolbegeleiding so verslag uit van de begeleidingsprocessen in zijn/haar scholengemeenschap. Hij/zij coördineert het geheel en verzorgt de communicatie hierrond.

Op het einde van het schooljaar maakt de ankerfiguur een afspraak met de coördinerend directeur om een overzicht te geven van de interventies die in de scholengemeenschap gebeurden het afgelopen schooljaar. Op dat moment kan de ankerfiguur ook al de komende vastliggende nieuwigheden/aanbod vermelden.

Scholengemeenschappen met hun coördinerend directeur en ankerfiguur

Scholengemeenschap - Coördinerend directeur - Ankerfiguur

 • SG De Heide - Geert Misotten & Brigitte Dalemans - Nico Mijnendonckx
 • SG Diest-Tessenderlo - Yvan Lemmens - Christel Mercken
 • SG Leopoldsburg - Wim Rens - Christel Mercken
 • SG Mosa-RT - Erik Peeten & Reinhilde Everts - Jean Jacobs
 • SG Sint-Jozef - Nico Sillen - Ellen Huybrechts
 • SG Sint-Maarten - Guy Geukens - Jean Jacobs
 • SG Sint-Martinus - Marc Diriks - Patrick Noelanders
 • SG Sint-Michiel - Ludo Jacobs & Marc Timmermans - Patrick Noelanders
 • SG Sint-Quintinus - Eric Princen - Christel Mercken
 • SG Sint-Servaas Maasland - Jo Buekers - Jean Jacobs
 • SG Sint-Trudo - Marleen Van Dijck - Riet Berben
 • SG Spectrumcollege - Ludo Elsen - Nico Mijnendonckx
 • SG viio - Guy Voets - Ellen Huybrechts
 • SG WICO - Bart Kerkhofs - Riet Berben
10 oktober 2018

Je bent onlangs (of enkele maanden geleden) het onderwijs ingestapt. We wensen je alvast heel veel vreugde toe in je onderwijsloopbaan. Om je te ondersteunen in deze beginperiode willen de pedagogisch begeleiders van regio Limburg alle beginnende personeelsleden samenbrengen tijdens twee woensdagen, telkens van 9u15 tot 16 uur.

11 oktober 2018

Goed communiceren met leerlingen, hoe doe je dat? En als het dan eens verkeerd loopt, hoe kun je herstellend werken? Hoe kun je op zoek gaan naar redelijke aanpassingen? Of ben je juist op zoek naar een gedragen visie en de link naar de praktijk?
 

30 september 2018

Klasmanagement

04 december 2018

Tijd nodig om even uit de drukte van alledag samen met collega-directeurs te luisteren en te netwerken? Houd dan zeker deze datum vrij: 4 december 2018. Sint-Martinus Herk-de-Stad voorziet een warm welkom voor jullie!

04 maart 2018

Je kreeg ongetwijfeld al te maken met een verhoogd aantal vragen over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Van dyslexie over ASS tot gehoorgestoord. Maar kreeg je ook al een zorgvraag binnen over een hoogbegaafd kind? Al te vaak wordt hoogbegaafdheid beschouwd als een luxe en niet als een probleem waarbij specifieke zorg noodzakelijk is.

26 april 2018

Op donderdag 26 april 2018 is er in de voormiddag een vorming voor vakcoördinatoren in de Tulpinstraat in Hasselt. Het thema is hoe je kan omgaan met het OK in je vakgroep. Houd deze datum alvast vrij in je agenda.

Inschrijven kan binnenkort via nascholing.be regio Limburg.

12 mei 2017

De hervorming secundair onderwijs werd goedgekeurd op 13 januari 2017. Wat betekent dit nu voor de aso-scholen? Welke impact zal dit hebben op onze scholen? Leen Pil, coördinator aso, geeft graag toelichting.

Daarnaast geven we ook ruimte om met elkaar in overleg te gaan.

06 maart 2017

Nieuw subsidiereglement: Onderwijsflankerende projecten met de focus op "Onderwijs-Arbeid"!

Het provinciale subsidiereglement "onderwijsflankerende projecten met de focus op de aansluiting tussen onderwijs en arbeid", is een nieuw subsidiereglement dat focust op de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

De doelstellingen die daarbij beoogd worden, zijn:

23 februari 2017

Het voeren van een goed en een integraal personeelsbeleid is zeer belangrijk. Integraal personeelsbeleid is enerzijds gericht op de realisatie van de doelstellingen van de school. Anderzijds gaat het er ook om dat de medewerker op school efficiënt, doelgericht en vreugdevol kan werken.