Begeleiding

De pedagogische begeleiding BuO van het katholiek onderwijs wil scholen ondersteunen in hun zorg voor de kwaliteit van hun onderwijsactiviteiten bij de uitvoering van hun opvoedingsproject.

Contacteer de pedagogisch begeleider buitengewoon onderwijsvoor vragen vanuit school en/of personeelsleden.

De begeleidingsactiviteiten in de scholen voor het buitengewoon onderwijs gebeuren in samenwerking met de directie als spilfiguur. Deze is daarom essentieel vraaggestuurd met de vragen van de scholen als uitgangspunt. 

Het verzekerd aanbod bevat inhouden waarvan de begeleidingsdienst oordeelt dat die alle scholen aanbelangen. Zij sensibiliseert de scholen hiervoor, maar steeds met de vrijheid om hierop in te tekenen. 

Hiernaast neemt de begeleidingsdienst ook eigen initiatieven om aandacht te besteden aan kwaliteitsontwikkeling en onderwijsactualiteit.

Volgende vormen kunnen aan bod komen: werk- en stuurgroep, platform, collegiaal overleg, personeelsvergadering, regionaal overleg, studiedag, studiedag in het kader van een traject, schoolbezoek, …

De scholen van OV4 kunnen voor de inhoudelijke ondersteuning beroep doen op de vakbegeleiders van het secundair onderwijs.

Prioriteiten voor dit schooljaar zijn:  

  • de toekomst van het Buitengewoon Onderwijs in samenwerking met het Gewoon Onderwijs;
  • identiteitsontwikkeling binnen/op weg naar de katholieke dialoogschool;
  • zorgbreed en kansenrijk onderwijs
  • de kwaliteitsontwikkeling van instellingen ondersteunen
  • ZILL voor het buitengewoon onderwijs