Professionaliseringsaanbod 2018-2019

Klik op de honingraten om te proeven van ons aanbod.

Sterke en gemotiveerde lezersZin in NederlandsNetwerk leraren OKANTaalDag van de talenVan taalcoördinator tot praktijknderzoekerNetwerk vervolgcoaches OKANStudiedag dyslexie

14 maart 2019

Na een eerste succesvolle editie van de Dag van de talen kunnen jij en je talencollega’s je weer inschrijven voor een tweede, nog uitgebreidere talendag. Kris Van den Branden heeft alvast present gegeven! En dat er in Limburg talent zit, bewijzen we maar wat graag door verschillende lesgevers van eigen bodem aan het woord te laten.

09 oktober 2018
  • Sta je nog maar pas in de OKAN-klas en wil je inzicht verwerven in hoe leerlingen het best komen tot het leren van het Nederlands? Heb je nog geen idee hoe je aan de slag moet met het ontwerpen van een goede les op basis van de ontwikkelingsdoelen?
  • Je hebt al een jaar ervaring in OKAN, maar je twijfelt nog aan hoe je (nog meer) gedifferentieerd te werk kan gaan?
09 oktober 2018

Als vervolgschoolcoach sta je vaak in een moeilijke spreidstand tussen je OKAN-leerling aan de ene kant en de vervolgschool aan de andere kant. Dit lerende netwerk biedt je de gelegenheid om je vragen en bezorgdheden voor te leggen aan andere coaches.

01 juni 2018

Met de steun van Provincie Limburg en Stad Hasselt  stelt Groep INTRO de projecten INTERACTIEF en POWERTOOLS, de educatieve films en de resultaten van de studie die doorheen de projecten werd gedaan, voor.

04 mei 2018

In het Wablieft-boek “Zondag dus: samen sterke verhalen vertellen” lezen je leerlingen 8 korte verhalen in een duidelijke taal.

04 mei 2018

Wil je je leerlingen helpen om de Vlaamse spreektaal beter te begrijpen? Immers, het Nederlands op school komt niet altijd overeen met dat in de omgangstaal. Het werkboekje “Wa zegt ge?” van Sofie Begine zal hen helpen om de Vlaamse spreektaal van elke dag te leren kennen! Het bevat 27 thema’s met realistische dialogen, sleutelzinnen voor alledaagse gesprekken.

25 mei 2018

Op 25 mei a.s. zal de terugkomdag “(O)Kans voor een versterkt onthaalonderwijs” plaatsvinden: hét moment om je verder te professionaliseren, expertise te delen en te netwerken met collega’s uit Vlaanderen. De specifieke thema’s die aan bod zullen komen zijn o.m.

04 mei 2018

Op 4 mei vindt in PXL een themadag over “Kansen in/van onderwijs” plaats. Bedoeling is om het werkveld, de studenten en lectoren te versterken in hun omgang met kansarmoede en sociaal-culturele ongelijkheid in het onderwijs. Zowel leraren uit het basisonderwijs als het secundair onderwijs zijn welkom.

11 april 2018

Martine van der Pluijm, van de Hogeschool Rotterdam, gaf op uitnodiging van Brusseleer toelichting bij haar onderzoek naar ouderbetrokkenheid van laaggeletterde ouders.  
Het project 'Thuis in Taal' biedt handige tips, materialen en filmpjes voor leerkrachten en ondersteuners.

Pagina's