01 juni 2017

Overweeg je als school om met CLIL te starten? Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Dienst Curriculum en vorming, organiseert op woensdag 4 oktober 2017 van 14.00 tot 17.00 uur een studiedag 'Kiezen voor & starten met CLIL' in Brussel. Zowel een kennismaking met CLIL als de voorbereiding van het aanvraagdossier komen daarbij aan bod.

01 juni 2017

Op 19 juni 2017 kun je aan het UCLL te Heverlee nieuwe ideeën opdoen voor je CLIL-lessen. Studenten vertellen er aan de hand van posters over hun onderzoek en je kunt deelnemen aan het afsluitende debat over CLIL-onderwijs.

Dit mag je verwachten:

01 juni 2017

In het kader van de vernieuwingen van de leerplannen Toegepaste Informatica in Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer worden er nascholingen ingericht. Volgend schooljaar is normaal gezien het laatste jaar dat deze nascholingen doorgaan. Indien je nog een nascholing uit deze reeks wilt volgen, schrijf je je best vlug in.

01 juni 2017

Inschrijven voor nascholingen kan via: www.nascholing.be. Nascholing georganiseerd door of in samenwerking met Regio Limburg, vind je door links te kiezen voor "Regio Limburg".

05 mei 2017

“School sluit leerlingen uit”, “Talenten worden verspild”, .. definitieve uitsluitingen, problematische afwezigheden, moeite met klassenmanagement,
dalende motivatie van kinderen en jongeren voor het leren, verstoord welbevinden, ..

Van verwijdende communicatie naar verbindende communicatie 
Van bestraffende naar herstelgerichte aanpak 

16 juni 2017

Tijdens deze inforonde wordt er informatie gegeven over de onderwijsactualiteit aan besturen en directies van het (buitengewoon) secundair onderwijs. Deze ronde gaat uit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en is ruimer dan de informatieronde van het departement op 6 juni.

04 mei 2017

Sinds 1 mei kun je inschrijven op www.nascholing.be voor het nascholingsaanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het werkjaar 2017-2018. Alle nascholingen van regio Limburg zullen aangekondigd worden in de nieuwsbrief van juni!

29 september 2017

Ben je geïnteresseerd in het (aan)leren van talen? Mis het congres - met medewerking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen - in het teken van het feest van ‘de Europese Dag van de talen’ dan zeker niet. We willen je er graag bij op vrijdag 29 september 2017! Meer informatie volgt binnenkort.

Pagina's