Leermateriaal: Duits

17 mei 2019

De Vlaamse overheid organiseert opnieuw een professionalisering voor leraren Duits uit het secundair, volwassenen- of hoger onderwijs. Dit jaar zal dat niet in Berlijn zijn, echter wel in Leipzig. Je kan je tot 3 juni kandidaat stellen.  

30 maart 2019

Geef je vreemde talen een boost met Netflix

Een taal leren met Netflix? Ja, het kan.

Om een taal te beheersen is het noodzakelijk om voldoende input te hebben. Veel lezen maar ook het combineren van receptieve vaardigheden biedt verschillende leerkansen.

01 februari 2019

In het boek “coöperatieve leerstrategieën” van Dr. S. Kagan las ik de volgende klasomschrijving: “De leraar stelt een vraag. De leerlingen die het antwoord menen te weten, steken hun vinger op. Ze geven het antwoord en de leraar corrigeert hen waar nodig. Wie zijn in dit veelvoorkomend scenario degenen die niet hun vinger opsteken en dus niet gecorrigeerd kunnen worden?

02 januari 2019

Woordenstroom

Woorden leren gaat niet vanzelf. Een nieuw woord moet ongeveer zeven keer voorbijkomen voordat een leerder het goed kan onthouden. Herhaling van nieuwe woorden is dus essentieel, maar schiet er tijdens de les vaak bij in.

02 januari 2019

Beste taalcollega

Ben je nog op zoek naar authentiek kijk-en luistermateriaal? Misschien kunnen de volgende linken je verder helpen. 

voor Engels 

10 december 2018

Tips om de schrijfvaardigheid te verbeteren

Schrijfopdrachten verlopen meestal als volgt:  leerlingen schrijven allemaal een tekst, de leerkracht verbetert alle teksten, de  leerlingen schrijven enkele lessen later een nieuwe tekst, de leerkracht verbetert weer alle teksten.

29 november 2018

Flipped Learning in het middelbaar taalonderwijs

Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden

Professionaliseer samen met je vakcollega’s

30 oktober 2018

Kwaliteitsontwikkeling betekent dat je reflecteert over de huidige aanpak en nadien elementen behoudt, bijstuurt of bant (PDCA-cyclus).

30 oktober 2018

Leraren Duits in tso-richtingen moeten helaas wat langer wachten op een update van het leerplan en zullen merken dat er in het leerplan aso toch wel wat andere accenten liggen.

19 oktober 2018

De tekst rond “Evaluatie in het vak Duits” wil een antwoord bieden op de vele vragen vanuit de werkvloer. Het is een uitgebreid document geworden.

Pagina's