Leermateriaal

Begrippenkader zorg/leerlingenbegeleiding

Scholen leggen afspraken over de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften geregeld vast in een plan. Dat plan benoemen ze vaak verschillend. Voor een transparante communicatie is een consequent taalgebruik van groot belang. In het Vlaanderenbreed Overleg Zorg hebben we afgesproken om binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen voortaan de volgende begrippen te gebruiken in het gewoon onderwijs

  • Leerlingen die een gemeenschappelijk curriculum volgen:
    • Basisonderwijs: zorgplan
    • Secundair onderwijs: begeleidingsplan
  • Leerlingen met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs en die een individueel aangepast curriculum volgen: IAC-plan

Het begrip 'handelingsplan' gebruiken we enkel in het buitengewoon onderwijs.

Project waarborg