De weg naar het ondersteuningsnetwerk – voor scholen

Het stappenplan – de weg van de zorgvraag kan voor scholen duidelijkheid geven over bij wie je moet zijn  om aan de slag te gaan met een gemotiveerd verslag of verslag. Er zijn enkele handvatten die het CLB hanteert bij de opmaak van gemotiveerde verslagen. 

Info Ondersteuningsnetwerk Limburg

De weg naar het ondersteuningsnetwerk verloopt doorheen het zorgcontinuüm.

De weg binnen het ondersteuningsnetwerk gebeurt in verschillende fasen:

 1. De aanmeldingsfase: na de opmaak van een gemotiveerd verslag of een verslag M-decreet door het CLB doet de school een aanvraag tot ondersteuning bij het zorgloket. De school vult hiervoor het digitaal aanmeldingsformulier (Genk-Maasland - Midden-Limburg - Noord-Limburg - West-Limburg - Zuid-Limburg) in. Dit aanmeldingsformulier wordt ook gebruikt bij inschrijving in een nieuwe school en bij heropstart na een tijdelijke stopzetting.
  Kijkwijzer aanmeldingsformulier
 2. De opstartfase: in een startgesprek formuleert de ondersteuner doelen SMARTIE. De ondersteuning is TIJDIG EN TIJDELIJK
 3. In de loop van de ondersteuningsfase wordt er op geregelde en afgesproken tijdstippen geëvalueerd. Rekening houden met de knipperlichtmomenten CLB!

  De ondersteuner houdt het dossier van de leerling bij in het ondersteuningsplan en deelt dit met de school.

 4. De (tijdelijke) stopzetting van de ondersteuning wordt door de school kenbaar gemaakt aan het zorgloket door het digitale follow-upformulier (Genk-Maasland - Midden-Limburg - Noord-Limburg - West-Limburg - Zuid-Limburg)  in te vullen. Kijkwijzer follow-upformulier

Bij elk formulier kan u, indien meer info gewenst, doorklikken naar de kijkwijzer.

Legende:

 • PBD:  Pedagogische begeleidingsdienst
 • ONW: Ondersteuningsnetwerk
 • RA: Redelijke aanpassingen
 • GV: Gemotiveerd verslag
 • V: Verslag
 • BuO: Buitengewoon onderwijs
 • IAC: Individueel aangepast curriculum
Aanmeldingsformulier:
Follow-up formulier:

Download de kijkwijzer

Download de kijkwijzer