GOK

09 februari 2020

Halverwege de GOK-cyclus kijk je als school terug naar je gestelde doelen.

Hoe kan je je doelen en mogelijke effecten evalueren? We reiken mogelijkheden aan om dit te doen. Door uitwisseling van goede praktijken versterk je elkaar bij gestelde vragen.

02 januari 2020

Met droefheid melden we het heengaan van Jean Jacobs (schoolbegeleider, begeleider GOK, vakbegeleider Nederlands) op 21 december 2019. We kenden Jean als een minzame man die tijd maakte om te luisteren en advies te geven. Met hem verliezen we een rots in de branding. We zullen hem (en zijn wandeltochtjes) dan ook hard missen.

11 februari 2019

Save the date: op 11 februari vindt het nieuwe GOK-platform plaats. In de voormiddag zijn de GOK-coördinatoren uit bubao welkom, in de namiddag is het de beurt aan het buso.

19 september 2018
  • De deelnemers denken samen na over het formuleren van operationele doelen.
  • De deelnemers bekijken de mogelijkheden om thema’s te herformuleren tot bruikbare subthema’s waarmee ze aan de slag kunnen binnen het lerarenteam.
  • De deelnemers maken kennis met mogelijke toepassingen en proberen ze zelf uit.
  • De deelnemers delen ervaringen uit en leren van elkaar.
31 augustus 2018

Het is nu definitief: vanaf 1 september 2018 start opnieuw een driejarige GOK-cyclus 2018-2021. Wil je met je team aan de slag met het thema taalbeleid, dan kun je via de website van steunpunt GOK een brede screening vinden.

04 mei 2018

Minister Crevits in het Vlaams Parlement op 19 april 2018

03 mei 2018
Tijdens de vergadering van de Commissie Onderwijs op 19 april 2018 bevestigde de Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de opstart van de nieuwe GOK-cyclus 2018-2021. Voor die nieuwe driejarige GOK-cyclus in het gewoon secundair en in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs geldt de normale regeling.
03 mei 2018

Het is nu definitief: vanaf 1 september 2018 start opnieuw een driejarige GOK-cyclus 2018-2021

04 januari 2018

De website www.aanpakschoolfacturen.be biedt een schat aan instrumenten om het armoedebeleid in kaart te brengen en er vervolgens iets aan te doen. Een aanrader!

Pagina's