16 juni 2017

Tijdens deze inforonde wordt er informatie gegeven over de onderwijsactualiteit aan besturen en directies van het (buitengewoon) secundair onderwijs. Deze ronde gaat uit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en is ruimer dan de informatieronde van het departement op 6 juni.

02 mei 2017

Onderwijscommissaris Ann Brusseel kon als voormalige taallerares niet naast de publicatie van Onderwijsspiegel 2017 kijken en had het over de problemen (o.a. inzake spreekvaardigheid) met Frans in het basisonderwijs, die daarin werden aangekaart.

24 april 2017

Als directie of verantwoordelijke, kan je je schoolteam beheren. Wie is adjunct-directeur, wie zijn mijn leerkrachten, wie is lid van het administratief team enz … ?

12 mei 2017

De hervorming secundair onderwijs werd goedgekeurd op 13 januari 2017. Wat betekent dit nu voor de aso-scholen? Welke impact zal dit hebben op onze scholen? Leen Pil, coördinator aso, geeft graag toelichting.

Daarnaast geven we ook ruimte om met elkaar in overleg te gaan.

06 april 2017

Voor de organisatie van het jaarlijkse directiecongres mogen we rekenen op de ondersteuning van een aantal directies. Wil jij ook graag meedenken en meewerken aan dit congres voor directies, dan ben je welkom. Je kan een mail sturen naar christel.mercken [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

11 mei 2017

Op 11 mei slaan zes onderwijsondersteunende organisaties de handen in elkaar op de allereerste 'VOET Beurs' voor het secundair onderwijs in Vlaanderen.

05 april 2017

De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 17 maart 2017 om voor een aantal gereglementeerde beroepen de vestigingswet af te schaffen. 

05 april 2017

Basisschool “de boomhut” is een school met 44 kleuters en 57 leerlingen. Vzw Basisschool Lozen “de boomhut” is op zoek naar een directeur om de huidige directeur tijdelijk te vervangen.

29 maart 2017

Het Schoolbestuur van het Katholiek Basisonderwijs van Tongeren deelt hierbij mee dat het volgende ambt vacant wordt vanaf 1 september  2017: het ambt van directeur (14 lestijden klasvrij) aan de Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool ‘De Puzzel’, Merestraat 24, 3700 Tongeren-Piringen. Geïnteresseerde leerkrachten kunnen hun kandidatuur stellen.

06 maart 2017

Nieuw subsidiereglement: Onderwijsflankerende projecten met de focus op "Onderwijs-Arbeid"!

Het provinciale subsidiereglement "onderwijsflankerende projecten met de focus op de aansluiting tussen onderwijs en arbeid", is een nieuw subsidiereglement dat focust op de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

De doelstellingen die daarbij beoogd worden, zijn:

Pagina's