29 september 2017

De KU Leuven zoekt voor de Specifieke Lerarenopleiding Talen (Engels) een praktijklector SLO Talen: Engels.

07 september 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 ontwikkeld. Dat zijn online toepassingen om de ICT-vaardigheden van de jongeren van de eerste graad van het secundair onderwijs in kaart te brengen. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in de eerste graad bepalen.

01 september 2017

Op dinsdag 3 oktober 2017 ontvangen wij graag de nieuwe directieleden uit het secundair onderwijs. Wij verwelkomen hen graag om 13:30 en ronden af om 15:30.

15 november 2017

Op woensdag 15 november 2017 wordt er in regio Limburg een introductiedag georganiseerd in het kader van modernisering secundair onderwijs van 9 tot 16.30 uur. Dit initiatief richt zich op directies, middenkader en leraren 1e graad.

14 november 2017

Informeren over de onderwijsactualiteit is het doel van deze informatieronde van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De inforonde in regio Limburg vindt plaats op dinsdag 14 november van 19 tot 21 uur in viio Tongeren. 

30 augustus 2017

Hoewel het schooljaar 2017-2018 amper is opgestart, moeten schoolbesturen, internaatbesturen, directies en internaatbeheerders die met ingang van het volgend schooljaar 2018-2019 structuurwijzigingen overwegen (programmaties, fusies, vestigingsplaatsen…) nu reeds actie ondernemen. Lees mee

28 augustus 2017

De Vlaamse overheid heeft 14 juli beslist dat wie een eigen zaak of onderneming wil starten daar vanaf 1 september 2019 niet langer een attest bedrijfsbeheer voor nodig heeft.

25 augustus 2017

Op vrijdag 25 augustus van 09.30 uur tot 12.00 uur start de opleiding voor beginnende directeurs. 
Wij nodigen alle directeurs uit die in september 2017 starten en diegenen die in de loop van dit schooljaar (16-17) begonnen zijn en de opleiding nog niet hebben gevolgd. 
De uitnodiging met dagorde ontvangt u via mail op 20 augustus.

24 augustus 2017

Op donderdag 24 augustus van  13.00 uur- 16.30 uur verwelkomen wij u op onze jaarlijkse startdag voor directeurs.
De uitnodiging met dagorde ontvangt u via mail op 20 augustus. 

28 juni 2017

Het ondersteuningsnetwerk Limburg wordt verdeeld in 5 subregio’s. Elke subregio beschikt over zijn eigen “zorgloket”.d.w.z. een e-mailadres van waar zorgvragen vanuit alle scholen gewoon en buitengewoon onderwijs die behoren tot deze subregio verzameld worden. Op die manier komt de zorgvraag zo dicht mogelijk bij de plaats terecht waar de zorg gegeven moet worden.

Pagina's