03 mei 2019

Voor de uitrol van de Modernisering so zijn de decretaal vastgelegde programmatieregels nog niet toegelicht in de Omzendbrief.

06 februari 2020

Noteer alvast 6 en 7 februari 2020 in je agenda. We nemen je graag mee naar de duurzame school van de toekomst, duurzaamheid in zijn vele aspecten. Dit initiatief is bedoeld voor leidinggevenden in het secundair onderwijs, voor directieleden en collega ’s die op beleidsniveau meedenken en meewerken.

15 april 2019
Begin 2019 ging het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) van start met een project omtrent voedselveiligheid in scholen met als doel alle actuele moeilijkheden of onduidelijkheden uit te klaren, de huidige vereisten voor operatoren in vraag te stellen en een betere samenwerking te bekomen met de belanghebbenden. Grootmoeders willen soep maken voor de kinderen in e
29 maart 2019

Dit CLIL-event in Gent wordt georganiseerd door P0V en beslaat drie dagen.  

22 maart 2019

De digitale tool LLinkid werd gelanceerd. Met LLinkid kun je de nieuwe leerplannen secundair onderwijs op maat aanpassen, de voortgang op de klasvloer volgen en bijsturen vanuit het eigen pedagogisch project. We volgen met deze nieuwe tool de uitrol van de nieuwe leerplannen. Momenteel vind je dus enkel de leerplannen van de eerste graad in LLinkid.

09 maart 2019
26 maart en 21 mei is een netwerkmoment gepland voor de directies eerste graad.
Het doel is input te krijgen en info uit te wisselen op directieniveau.
20 maart 2019

Wil je graag het hoe/wat/waar/wanneer/wie van CLIL te weten komen? 

Pagina's