12 december 2019

Save The Date: Adventsbezinning voor directies – 12 december 2019 

23 oktober 2019

Schoolbesturen zijn op dit moment in gesprek over hun toekomstig studieaanbod tweede en derde graad en welke studierichtingen ze daartoe al dan niet willen programmeren. In een masterclass modernisering so voor (coördinerend) directeurs richten we ons daarom specifiek op de 2de en de 3de graad.

04 oktober 2019

Kick off directiecongres so

Deze Kick Off biedt leidinggevenden de mogelijkheid een keuze te maken tussen een aantal werkwinkels die inspelen op actuele noden in scholen. Enkele sessies krijgen een vervolg op het directiecongres so 2020.

03 oktober 2019

Wil je deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in je eigen mailbox ontvangt.

02 oktober 2019

Ben je als CLIL-leraar op zoek naar de goede vorm? Wil je graag wat kilootjes aan tof materiaal bijkomen? 

23 september 2019

Alsmaar meer kinderen en jongeren met medische problematiek worden begeleid in klasgroepen voor (buiten)gewoon onderwijs.

Pagina's