Buitengewoon onderwijs

05 maart 2018

De provincie Limburg blijft in het kader van SALK  inzetten op "taalachterstand".  Via het subsidiereglement "Onderwijsflankerende projecten met de focus op taal" worden er dit jaar nog middelen ter beschikking gesteld voor goede onderwijsgerelateerde initiatiev

04 maart 2018

Op donderdag 26 april 2018 vindt de "Doe-aan-sportbeurs" plaats voor leerkrachten bewegingsopvoeding van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

Deze actieve sportbeurs is een initiatief van de pedagogische begeleiding basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. de Stichting Vlaamse Schoolsport.

Doelen:

04 maart 2018

We zijn volop in de Veertigdagentijd. In heel wat scholen is dit een drukke(re) tijd voor de pastoraal geëngageerde personeelsleden en leerlingen!

02 mei 2018

Alle directies, godsdienstleerrachten, PAG-leden worden van harte uitgenodigd op de Schoolpastorale studiedag, die plaats vindt op woensdag 2 mei 2018 van 9 tot 13 uur.

Het thema van de dag luidt: ‘LUISTEREN NAAR DE STILTE’.
Het wordt weer een studiedag anders dan anders.

04 maart 2018

Doe mee met het project Financial Literacy @ School en word een pionier in financiële educatie!

04 maart 2018

Binnenkort vindt De Week van het Geld opnieuw plaats.
Dit initiatief wil geldzaken onder meer bespreekbaar maken bij jongeren en focussen op financiële educatie.

03 maart 2018

Is er in je lerarenteam iemand die interesse heeft om onze ontwikkelgroep wereldoriëntatie te versterken? Bezorg hem of haar dan zeker dit bericht.

05 februari 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen kondigde voor einde februari en begin maart inforondes aan voor alle directies van gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en hun besturen. We vinden het niet opportuun om deze inforondes te laten doorgaan, omdat te weinig dossiers zich momenteel in een eindfase bevinden, waardoor er onvoldoende actuele info is.

05 februari 2018

De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, vanaf het schooljaar 2017-2018 een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt ('een getuigschrift bereikte doelen'), wordt (onder voorbehoud van goedkeuring van Onderwijsdecreet XXVIII door het Vlaams Parlement) uitgesteld naar het schooljaa

06 maart 2018
Wil je dat kinderen en jongeren weer meer zin krijgen om te leren? Wil je ook zelf de energie volop voelen stromen? Wil je kinderen en jongeren  intrinsiek motiveren en betrekken bij hun eigen leerproces?  
 

Pagina's