Buitengewoon onderwijs

25 juni 2019

Sinds dinsdag 11 juni kom je in LLinkid in het schooljaar 2019-2020 terecht en komen er een aantal functionaliteiten bij, zodat je het nieuwe schooljaar goed kunt voorbereiden.

25 juni 2019

Heb je als school al stappen gezet in Zill? Heb je al een goed zicht op het ontwikkelveld oriëntatie op de wereld? Heb je het thema oriëntatie op tijd en/of ruimte al verkend?

Dan is de tijd rijp om na te denken over een schooleigen kader voor tijd en ruimte.

25 juni 2019

Vanaf volgend schooljaar (september 2019) wordt de rechtstreeks toegankelijke hulp voor kinderen met (een vermoeden van) autisme uitgebreid. De thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen zullen samenwerken met de kinderopvang en het gewoon onderwijs via de nieuwe functie ‘Globale individuele ondersteuning (GIO)’.

20 juni 2019

Dankzij de doelstellingen van Zin in leren! Zin in leven! (Zill) bereiden we onze leerlingen voor op de hedendaagse samenleving. Wil je als school ouders bij Zill betrekken? Dan kun je gebruikmaken van deze materialen:

20 juni 2019
Van oudsher moeten leerlingen het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B niet met vrucht beëindigen om tot het beroepsvoorbereidend leerjaar te worden toegelaten. Dat principe zou worden doorgetrokken naar het tweede leerjaar B in de gemoderniseerde eerste graad vanaf het schooljaar 2020-2021.
 
17 juni 2019

Raadpleeg onze vormingen voor zowel directies, middenkader en leerkrachten. Op maat van iedereen!

Schrijf je snel in.

11 juni 2019

Raadpleeg onze vormingen voor zowel directies, zorgcoördinatoren en leerkrachten. Op maat van iedereen, kleuter-, lager of basisonderwijs.

Schrijf je snel in.

11 juni 2019

Je hebt enkele nieuwe leraren op de school. Door omstandigheden misten sommige leraren de intro van het nieuwe leerplan. Je wil de belangrijkste uitgangspunten nog wel eens op een rijtje. Dan is de introductiesessie van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! iets voor enkele van jouw teamleden.

06 juni 2019

De leden van de kernwerking zijn een ankerfiguur voor bewegingsopvoeding in hun scholengemeenschap. Dankzij hen kunnen de pedagogisch begeleiders bewegingsopvoeding inspelen op de noden en de behoeften van de leerkrachten in de scholen.

Pagina's