Basisonderwijs

30 januari 2017

Heb je er in je basisschool plots een anderstalige nieuwkomer bij in de klas en weet je niet goed hoe je dat aanpakt? Heb je net je eerste stappen gezet als leraar Nederlands voor nieuwkomers in OKAN in het secundair? Je kunt je nog steeds inschrijven voor het traject dat start in februari.

20 januari 2017

(Jonge) kinderen zijn van nature echte ontdekkers. Zij hebben een onderzoekende houding en verkennen stapsgewijs de wereld rondom hen. Vanuit hun eigen ervaringen leren ze hoe de wereld in elkaar zit en zijn ze in staat om nieuwe inzichten te verwerven.

27 februari 2017

De 26ste  editie van De Dag van de Religieuze Film gaat door op krokusmaandag 27 februari 2017 met als thema Magnificat in Em.
Drie relatief recente films belichten elk op een eigen wijze diverse aspecten van het thema:

21 februari 2017

Paul Moyaert geeft vanuit filosofisch oogpunt een reflectie over het christelijk begrip ‘barmhartigheid’. Wat  betekent het begrip en welke betekenis krijgt het vandaag? We bekijken op welke manier de Kerk heeft geantwoord en hoe mensen kunnen antwoorden op de (weerbarstige) oproep tot barmhartigheid.

19 januari 2017

Gilles Huaux van het 'Maison des Langues te Luik’ voor een Euregionale uitwisseling is op zoek naar een basisschool uit Limburg met een derde leerjaar.

09 januari 2017

We starten het nieuwe jaar graag met wensen en dromen.
Misschien dromen we wel van een land waar ruimte is voor iedereen om vrij te kunnen leven?
 

02 januari 2017

Lerend netwerk leerlingen met SOB is een kans om veelvoorkomende vragen over dit thema, aan bod te laten komen. Denk hierbij aan redelijke aanpassingen, compenseren, dispenseren, hoe hier in een grote klas mee aan de slag gaan,...

25 januari 2017

De komst van het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leren! laat niemand onverschillig. In functie van een krachtige implementatie is een eerste enthousiasmerende kennismaking uit eerste hand onontbeerlijk.

19 januari 2017

Tijdens deze workshop verkennen we verschillende mogelijkheden om breder en anders te evalueren. Heel wat vaardigheden en attitudes kunnen we ‘gelukkig maar’ niet beoordelen met punten. Toch behoort het tot één van onze taken om deze bij kinderen te ontwikkelen en de ontwikkeling ervan ook verder op te volgen.

Pagina's