Basisonderwijs

17 oktober 2019

In november 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in elke regio een inforonde voor het basis- en het secundair onderwijs. Thema’s zijn het regeerakkoord van de Vlaamse regering en het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijsBouwen aan een school voor iedereen

07 oktober 2019

Deed jouw school mee met IDP 2.0 en legden jouw leerlingen de gevalideerde toets wiskunde af?

17 oktober 2019

Wat doe je als een leerling voortdurend onderbreekt, een raar gezicht trekt wanneer je iets wil zeggen of andere kinderen stoort met geluidjes? Het is maar een greep uit dagdagelijkse klassituaties die de kwaliteitszorg die we willen bieden sterk in de weg staan. In deze workshop pakken leraren van basis- en middelbare school zowel oorzaken als gevolgen van negatief leergedrag aan.

04 oktober 2019

Nam jouw school vorig schooljaar bij haar leerlingen gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen af? Ben je op zoek naar een overzicht van de Vlaamse resultaten en de bespreking van enkele opgaven met daaraan gekoppeld een aantal interessante aanknopingspunten voor de klaspraktijk?

04 oktober 2019

De komst van een anderstalige nieuwkomer in je klas is een boeiende maar uitdagende gebeurtenis. Om je te helpen een traject op maat voor de nieuwkomer uit te stippelen én intussen de rest van je klas niet uit het oog te verliezen, ontwikkelden we de bundel Zin in leren! Zin in leven! met anderstalige nieuwkomers (Zill met AN).

04 oktober 2019

Ben je volop bezig met de implementatie van Zin in leren! Zin in leven! (Zill) op jouw school? Dan kunnen deze vernieuwingen op de ZillSite voor extra ondersteuning zorgen:

Pagina's