Basisonderwijs

15 juni 2018

Vandaag, 15 juni, de Zill Kick-Off!

Onze schoolbegeleiders basisonderwijs en buitengewoon basisonderwijs zijn onderweg naar verschillende Limburgse basisscholen die meedoen met de Kick-Off.

Onze Zillige begeleiders zijn in Zillige stemming!

Foto's in volgorde:

14 juni 2018

Het vormingsaanbod RK-Godsdienst Basisonderwijs 2018-2019 is gepubliceerd.

Schrijf je in!

12 oktober 2018

Het lijkt wel of scholen ‘bezwijken’ onder de vele leerlingen die ongewenst gedrag vertonen en daardoor het lesgeven en les volgen belemmeren. Wat is er dan zo anders? De aanpak van weleer lijkt niet meer te werken… Wor-den er nieuwe, andere betekenissen gegeven aan gewenst en ongewenst ge-drag? Zijn we minder tolerant? Hebben we minder gezag? Aanvaarden onze jongeren minder gezag?...

08 juni 2018

Het nascholingsaanbod 2018-2019 basisonderwijs werd gepubliceerd. 

Ontdek het aanbod en schrijf je in!

08 juni 2018

Vandaag was het certificaatsuitreiking van ProfS 3.

Proficiat aan Bielen Sigi, Broekmans Jaak, Gregoor Tom, Gybels Ann, Hermans Elke, Jacobs Hanne, Kuijpers Petra, Piccard Luc, Rediers Alexander, Stans Evy, Thijs Kitty, Vandenborm Sarah, Vangeloven Miranda.

Onthou dat bij alles wat je doet, je je de vraag stelt: "Worden kinderen hier beter van?"

04 juni 2018

De data voor de Inforondes van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn bepaald. Graag nodigen wij directies bao en bestuurders uit:

  • 13 november 2018  om 14 uur
  • 3 april 2019 om 19 uur
  • 13 juni 2019 om 19 uur

Deze inforondes gaan door in de Tulpinstraat te Hasselt.

01 juni 2018

Je hebt op school wellicht al een goed werkend dyslexiebeleid. En toch merk je dat voor bepaalde leerlingen de gewone dyslexiemaatregelen niet meer werken? 

Je weet als leerkracht welke maatregelen je standaard moet nemen voor een leerling met dyslexie. En toch stel je vast dat voor de ene leerling al die maatregelen niet zo nodig zijn als voor de andere leerling?

01 juni 2018

Het project richt zich op het identificeren, verrijken en delen van praktijken in de derde graad BaO en in 1B van SO.  Die praktijken richten zich op leerlingen die het moeilijk hebben om de eindtermen basisonderwijs te behalen te helpen 1) om de eindtermen te behalen en 2) als dat niet mogelijk is de betrokken leerlingen zo ver als mogelijk te brengen.

01 juni 2018
  • Hoe werk je aan de implementatie van Zill via duurzame ontwikkeling?
  • Hoe werk je aan duurzame ontwikkeling vanuit Zin in leren! Zin in leven!
  • Hoe sla je twee vliegen in één klap?

Pagina's