Voeding - hotel

01 september 2018

Met ingang van 1 januari 2018 was het niet langer nodig om je beroepsbekwaamheid aan te tonen (hetzij via een specifiek studiebewijs of via praktijkervaring) om je als zelfstandige in het Vlaams Gewest te vestigen in één van volgende beroepen: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetv

28 juni 2018

De baseline van het logo onderwijskwaliteit is: “Samen zorgen we ervoor”. Vakgroepwerking zal meer dan ooit de sleutel zijn tot onderwijskwaliteit. Ook in de ontwikkelingsschalen, gehanteerd door de inspectie, wordt steevast leraren in het meervoud gebruikt: het zijn de leraren die samen verantwoordelijkheid opnemen.

04 maart 2018

Na een korte intro over het OK werken we interactief met enkele kwaliteitsverwachtingen die een belangrijke rol spelen in de vakgroepwerking. Aan de hand van verschillende instrumenten geven we mogelijkheden om in de vakgroep met kwaliteitsontwikkeling aan de slag te gaan.