Contact

Binnen de pedagogische begeleidingsdienst regio Limburg, bestaat team competentie uit 5 begeleiders, elk met specifieke expertise.

Indien scholen meer informatie wensen over de opdracht van de begeleiders competentieontwikkeling, dan kunnen ze rechtstreeks contact opnemen met de niveaucoördinatoren, schoolbegeleiders, vakbegeleiders, taalbegeleiders of met de coördinator van het project Katleen Verboven.

Riet Berben
Competentiebegeleider
riet.berben [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0474 64 72 01
Francine Drijkoningen
Competentiebegeleider
  • Regio-overschijdende begeleider muzikale opvoeding, esthetica
  • Competentiebegeleider
francine.drijkoningen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0498 07 63 32
Ilse Simons
Competentiebegeleider
ilse.simons [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0474 55 45 57
Erika Tinlot
Competentiebegeleider
erika.tinlot [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0496 26 19 82
Katleen Verboven
Coördinator competentiebegeleiding
katleen.verboven [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0492 73 27 16