Contact

Binnen de pedagogische begeleidingsdienst regio Limburg, bestaat team competentie uit 5 begeleiders, elk met specifieke expertise.

Indien scholen meer informatie wensen over de opdracht van de begeleiders competentieontwikkeling, dan kunnen ze rechtstreeks contact opnemen met de niveaucoördinatoren, schoolbegeleiders, vakbegeleiders, taalbegeleiders of met de coördinator van het project Katleen Verboven.

Katleen Verboven
Coördinator competentiebegeleiding
katleen.verboven [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0492 73 27 16