Plastische opvoeding

10 februari 2020

Informatie nieuwe pedagogisch begeleider

Via deze weg stel ik me graag voor als nieuwe pedagogisch begeleider beeld, Plastische opvoeding, expressie. Sinds januari heb ik de fakkel overgenomen van Anne Dewulf. Ik hoop met jullie een even inspirerende samenwerking uit te bouwen en wens Anne veel succes toe.

31 augustus 2018

Verschillende leerplandoelstellingen zijn gelinkt aan kunstinitiatie, kunstbeschouwing en impressie. Het Archief voor Onderwijs bevat diverse collecties met goede lesimpulsen, interessante interviews, allerhande (audio)visueel materiaal dat ter ondersteuning van de lessen kan worden gebruikt. De site biedt ook de mogelijkheid om zelf collecties samen te stellen.

31 augustus 2018

Op dinsdag 20 november en 11 december 2018 organiseren we een dag voor leraren expressie in het ABC-huis in Brussel. Inschrijvingen kan via nascholing.be.

04 maart 2018

Na een korte intro over het OK werken we interactief met enkele kwaliteitsverwachtingen die een belangrijke rol spelen in de vakgroepwerking. Aan de hand van verschillende instrumenten geven we mogelijkheden om in de vakgroep met kwaliteitsontwikkeling aan de slag te gaan.

25 april 2018

Brede basiszorg en differentiatie zijn aspecten van goed lesgeven. We zijn er allemaal mee bezig. Meer nog: als leraren P.O., Expressie of tijdens andere kunstvakken zijn we er elke les mee bezig en sturen we elke leerling individueel bij. Toch biedt differentiatie ook voor ons nog uitdagingen. Een reden te meer om er samen voorbeelden over uit te wisselen.

01 september 2017

Zoals het voorbije jaar wordt ook dit jaar een regionaal netwerk georganiseerd. Er worden per regio 2 vergaderingen gepland: één in de tweede helft van het eerste semester en één in de loop van het tweede semester. Het netwerk focust op delend leren van elkaar en wil volgende doelstellingen bereiken:

24 april 2017

Op maandag 24 april 2017 (13.30 u. – 16.30 u.) vindt op DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen,  een vakoverschrijdende vorming met als insteek ‘emotie’ plaats.

17 mei 2017

Op woensdag 17 mei (9.00 u. – 16.00 u.) vindt in Antwerpen een Studiedag voor leerkrachten P.O. en expressie plaats. Het is een samenwerking tussen de Pedagogische Begeleidingsdienst, het Middelheimmuseum en de Karel de Grote Hogeschool. 

Inhoud van de studiedag: 

Pagina's