Personenzorg

10 september 2019

In maart publiceerde de Federale overheid het KB tot uitbreiding van de zorgkundige handelingen. Vanaf 1 september moeten de opleidingen tot zorgkundige voldoen aan de nieuwe regelgeving. Scholen HBO5 verpleegkunde doen het aanbod tot opfrissing van je kennis (evidence-based) en vaardigheden (procedures) met betrekking tot de bijkomende zorgkundige handelingen.

14 februari 2019

Omgaan met diversiteit op de stagevloer, wat mag je verwachten? Info rond privacywetgeving, Getuigenis over lerend netwerk stage, nieuwe aanpak van stagebegeleiding en Chris Wyns over ‘Hoe omgaan met polarisering binnen de stage?

13 februari 2019

Wil je samen materiaal ontwerpen of uitwisselen? Valkuilen en successen met elkaar bespreken? Of heb je eerder nood aan het delen van ideeën over werkvormen, leerstrategieën, evaluatie. In dit lerend netwerk staan de noden die jullie ervaren in het vak sociale wetenschappen centraal.

03 december 2018

Wil je samen materiaal ontwerpen of uitwisselen? Valkuilen en successen met elkaar bespreken? Of heb je eerder nood aan het delen van ideeën over werkvormen, leerstrategieën, evaluatie. In dit lerend netwerk staan de noden die jullie ervaren in het vak sociale wetenschappen centraal.

01 oktober 2018

De modellen van leerlingenstageovereenkomst en sociaal maatschappelijke training (voor voltijds so en buso) zijn licht aangepast. Het is voldoende om de werkpostfiche - die de resultaten van de risicoanalyse bevat – als bijlage aan de overeenkomst toe te voegen. De risicoanalyse zelf hoef je niet meer toe te voegen.

27 september 2018

Noteer alvast in je agenda:

22 oktober 2018

Ben jij nieuwsgierig naar de manier waarop we het pedagogisch raamwerk kunnen implementeren in de 3e graad? Wil je graag aan de slag gaan met dit raamwerk in je lessen en tijdens de stage? Is het voorbereiden van je leerlingen om te werken in ‘gezonde’ kinderdagverblijven een uitdaging voor jou? 

Pagina's