09 februari 2020

Nascholing - Actief Historisch Denken: activerende didactiek voor het geschiedenis onderwijs (door Dr. Harry Havekes) – vrijdag 14 februari 2020

Actief Historisch Denken: activerende didactiek voor het geschiedenis onderwijs (door Dr. Harry Havekes) – vrijdag 14 februari 2020, 9.30 – 12.30 uur, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt.

02 januari 2020

Geschieddidacticus dr. Harry  Havekes (Boxmeer, NL) heeft samen met zijn team een reeks activerende werkvormen uitgewerkt die het historisch denken bij onze leerlingen stimuleren. Deze innovatieve aanpak illustreert hij tijdens deze workshop aan de hand van voorbeelden.  De werkvormen zijn bruikbaar in alle jaren en alle onderwijsniveaus.

17 december 2019

Lezing 

27 november 2019

Leren leren – effectieve leerstrategieën 

27 november 2019

Lezing 

27 november 2019

SAVE THE DATEOp vrijdag 14 februari 2020, 9.30 – 12.30 uur komt Harry Havekes, de Nederlandse vakdidacticus en auteur van de boeken Actief Historis

27 november 2019

Tip van de maand Differentiëren (1) – 20 manieren om gedifferentieerde instructies te geven  

27 november 2019

Tip van de maand Evalueren (1) - Menukaart 

Pagina's