Esthetica

10 februari 2020

Informatie nieuwe pedagogisch begeleider

Via deze weg stel ik me graag voor als nieuwe pedagogisch begeleider beeld, Plastische opvoeding, expressie. Sinds januari heb ik de fakkel overgenomen van Anne Dewulf. Ik hoop met jullie een even inspirerende samenwerking uit te bouwen en wens Anne veel succes toe.

09 maart 2019

Het materiaal bij de voorstelling van het nieuwe leerplan Beeld kan je consulteren via volgende link: materiaal leerplan beeld

31 augustus 2018

Verschillende leerplandoelstellingen zijn gelinkt aan kunstinitiatie, kunstbeschouwing en impressie. Het Archief voor Onderwijs bevat diverse collecties met goede lesimpulsen, interessante interviews, allerhande (audio)visueel materiaal dat ter ondersteuning van de lessen kan worden gebruikt. De site biedt ook de mogelijkheid om zelf collecties samen te stellen.

31 augustus 2018

Vakvergadering

Samenwerken in een dynamische vakgroep moet voor allen een prioriteit zijn. Een vakgroep is het belangrijkste forum om vanuit een collegiale spirit werk te maken van leerplanstudie.

01 juni 2018

40 jaar muzikaal begeesteren en impulsen geven voor een authentiek en avontuurlijk muzieklandschap.

Graag nodigen wij u uit om dit te vieren op zaterdag 23 juni 2018 in de prachtige Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen.

01 juni 2018

Op vraag van de provincie Limburg startte Stijn Meuris in september 2014 met een reeks performances over “Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog”. Het project, dat zich richt naar scholieren en socio-culturele verenigingen werd verlengd tot december 2018.

04 maart 2018

Na een korte intro over het OK werken we interactief met enkele kwaliteitsverwachtingen die een belangrijke rol spelen in de vakgroepwerking. Aan de hand van verschillende instrumenten geven we mogelijkheden om in de vakgroep met kwaliteitsontwikkeling aan de slag te gaan.

23 februari 2017

Op 23 maart 2017 wordt er een ‘dag van Esthetica, Muzikale Opvoeding & Plastische Opvoeding’ georganiseerd. Ook voor de leerkrachten Creatie worden er een aantal interessante workshops aangeboden.

Pagina's