19 november 2019

Vaardigheden toetsen en bij voorkeur geïntegreerd. Help! Dat lukt me niet voor elke examenperiode! Moet elke vaardigheid, elke periode, minstens één keer getoetst worden? Wanneer corrigeer ik de portfolio’s? Hoe blijf ik meester van mijn verbeterstapel?  

15 november 2019

Tamara Lenzen en Eva Gijsen werken in het flexibel traject in de eerste graad b-stroom. Ze vertellen over hun P-traject voor leerlingen in de b-stroom. Ze duiden het waarom, hoe en wat van hun flexibele leertrajecten.   

27 juni 2019

Kijkwijzer leerplangerichte evaluatie - eerste graad – MVT 

05 maart 2020

Professionalisering van de talenleraren (bv. evaluatie, begrijpend lezen, taalonderwijs in de b-stroom).

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later.

17 mei 2019

De Vlaamse overheid organiseert opnieuw een professionalisering voor leraren Duits uit het secundair, volwassenen- of hoger onderwijs. Dit jaar zal dat niet in Berlijn zijn, echter wel in Leipzig. Je kan je tot 3 juni kandidaat stellen.  

30 maart 2019

Geef je vreemde talen een boost met Netflix

Een taal leren met Netflix? Ja, het kan.

Om een taal te beheersen is het noodzakelijk om voldoende input te hebben. Veel lezen maar ook het combineren van receptieve vaardigheden biedt verschillende leerkansen.

12 juni 2019

Een nieuw leerplan betekent dat ook dat we anders gaan evalueren? Hoe weerspiegelt een punt of de basisdoelen bereikt zijn? Kan ik mijn huidige evaluatiesysteem behouden? 

Pagina's