Leermateriaal: directies so

27 juni 2018

Het afgelopen schooljaar ontwikkelden wij documenten die een hulpmiddel kunnen zijn om de leerplangerichtheid als leidinggevende te monitoren. Op welke elementen kan je letten om een signaal te krijgen over de leerplangerichtheid van een opdracht, een les …?