Wiskunde – Nascholing - Coöperatief leren voor leraren wiskunde secundair onderwijs

27 juni 2019

3-DAAGSE OPLEIDING VOOR LERAREN WISKUNDE SECUNDAIR  

Hedendaags lesgeven vraagt sterke hedendaagse leerstrategieën en werkvormen. Vaak vallen we terug op groepswerk om te differentiëren. Tijdens deze opleiding ervaar je het verschil tussen groepswerk en de Kagan Coöperatieve Leerstrategieën. Je krijgt de kans de leerwinst bij de leerlingen te optimaliseren en jezelf te vervolmaken. 

Deze opleiding is een aanbod voor het secundair onderwijs en wordt gegeven door een gecertificeerde Kagan trainer die eveneens leerkracht wiskunde isWe brengen de inhoud samen met ervaringen uit onze eigen klasschool en trainingspraktijk. 

Deze 3-daagse nascholing is door haar opbouw zowel geschikt voor beginners als voor wie al eerder een algemene Kagan-opleiding volgde. Alle structuren en voorbeelden worden toegepast op diverse wiskundige domeinen uit de 1ste, 2de en 3de graad. 
 
Tijdens deze opleiding leer je: 

  • Meer leerlingen actief bij je les wiskunde te betrekken 
  • De leerresultaten verhogen 
  • Kagan strategieën correct inzetten 
  • Het verschil ervaren met groepswerk 

Doelen: 

  • Visie op coöperatief leren kennen 
  • Kagan Structuren leren kennen en toepassen 
  • Werken aan een breinvriendelijke leeromgeving 

Dit is een eerste aankondiging van deze driedaagse navorming. Het is de bedoeling om alvast te peilen naar je interesse tot deelname. De exacte lesdagen worden momenteel afgesproken met de nascholer, zelf een leerkracht wiskunde met een druk lessenrooster. Per trimester zal er een vormingsdag doorgaan en we proberen de drie dagen te spreiden over de weekdagen. Meer praktische info en de mogelijkheid tot inschrijven volgen in de maand september. 
 
Mag ik je vragen om je eventuele interesse voor deze vorming aan mij door te geven via nico.brebels [at] katholiekonderwijs.vlaanderen ()

 zodat ik zicht krijg op de haalbaaheid? Mag ik je tevens ook vragen om deze aankondiging verder te verspreiden naar je collega’s wiskunde? We streven naar minstens 20 deelnemende leerkrachten. De kostprijs voor de drie dagen vorming werd vastgelegd op 270 EUR, inclusief syllabus en broodjesmaaltijd.