Wiskunde - Lerend netwerk Wiskunde startvergadering 1ste graad secundair onderwijs

01 februari 2019

Op 1 september 2019 starten we met de modernisering van het secundair onderwijs. We starten met nieuwe leerplannen wiskunde eerste graad die geschreven werden vanuit een nieuw leerplanconcept, eenvormig over alle vakken heen. Samen met het nieuwe leerplan wiskunde werken we ook met de twee gemeenschappelijke leerplannen nl. het ICT en het funderend leerplan. Onze aanpak zal een sterkere observerende en oriënterende eerste graad beogen en je school heeft structurele en organisatorsiche keuzes gemaakt om dit doel te verwezenlijken. Dit zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor onze dagdagelijkse klaspraktijk. 
 
Als vakbegeleider wiskunde lijkt het me daarom noodzakelijk om een lerend netwerk wiskunde 1ste graad op te starten. Een lerend netwerk heeft de bedoeling om samen te leren, samen ervaringen te delen en samen stappen vooruit te zetten gedurende de komende schooljaren vol uitdagingen. Er wacht ons immers een grote uitdaging.  
 
Deelname aan een lerend netwerk vraagt vanzelfsprekend een gedreven engagement, evenals een actieve en open deelname. Ik richt me op een 15-tal gedreven leerkrachten, bij voorkeur 1 deelnemer per school. Ik denk aan één leermoment per trimester gedurende de komende schooljaren.  

Laat me je interesse of die van je collega weten via nico.brebels [at] katholiekonderwijs.vlaanderen ()

 zodat ik op korte termijn een startbijeenkomst kan organiseren met volgende agendapunten:  

  • Onderlinge kennismaking 
  • Het in kaart brengen van vagen en verwachtingen die binnen de groep leven 
  • Maken van verdere afspraken i.v.m. het proces