Wiskunde

02 mei 2019

Nascholing – Wiskunde – Data & onzekerheid eerste graad

Hoe ‘data en onzekerheid’ uit het nieuwe leerplan wiskunde van de eerste graad A en B ondersteunen met GeoGebra en Excel? 

 • Informatie halen uit tabellen en grafieken 
 • Soorten data: numerieke en categorische 
 • Lijn-, staaf- en cirkeldiagrammen tekenen 
 • Absolute frequentietabel opstellen 
 • Dotplot tekenen 
 • Stengelbladdiagram tekenen 
 • Centrummaten en spreidingsmaten 
 • Hoe een eigen onderzoek samen met de leerlingen aanpakken? 

Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 

Startvergadering lerend netwerk 1ste graad – 22 mei 2019 

De nieuwe ontwerpleerplannen wiskunde eerste graad so zijn reeds een tijdje beschikbaar en werden intussen ook voorgesteld.  

Ik vermoed dat er rond de verdere implementatie van de nieuwe leerplannen talrijke vragen, opmerkingen en bezorgdheden zullen ontstaan in de scholen en vakgroepen. Daarom starten we volgend schooljaar met een  lerend netwerk wiskunde 1ste graad.  

Het is de bedoeling om scholen samen te brengen en na te denken over allerlei onderwerpen om op die manier samen stappen vooruit te zetten richting kwalitatief wiskundeonderwijs naar de visie van de modernisering en het nieuwe leerplanconcept. 

Ik denk spontaan aan volgende mogelijke onderwerpen om jullie een richting te geven: 

 • Omgaan met basis, verdieping en uitbreiding. 
 • Bestuderen van de leerplannen d.m.v. concrete voorbeelden 
 • Differentiatie 
 • Evaluatie en rapportering 
 • Feedback en feedforward 
 • Nieuwe handboeken 
 • ICT in het leerplan wiskunde 
 • Delen van materialen en inzichten 
 • Observeren en oriënteren naar de tweede graad 
 • ... 

Ik nodig alle geïnteresseerde leerkrachten wiskunde eerste graad uit om op woensdag 22 mei vanaf 13.30 uur deel te nemen aan de startvergadering van dit lerend netwerk. We zullen samen de prioriteiten en alle praktische zaken bespreken zodat we begin volgend schooljaar gericht van start kunnen gaan. We zullen eindigen omstreeks 15.30 uur. Deze startvergadering vindt plaats in de loklalen van de pedagogische begeleidingsdienst regio Limburg, Tulpinstraat 75 Hasselt. 

Nascholing – wiskunde – oplossen van problemen

Een van de belangrijkste doelstellingen binnen het vak wiskunde is de leerlingen leren problemen oplossen. Ook in het nieuwe leerplan van de eerste graad is het accent op het kunnen oplossen van problemen niet in belang verminderd, in tegendeel.  

Hoe kunnen problemen aangepakt worden, wat is er van belang om problemen te kunnen oplossen en hoe kunnen we leerlingen begeleiden om deze probleemoplossende vaardigheden onder de knie te krijgen? We gaan aan de slag met verschillende oplossingsstrategieën (heuristieken) en met een heleboel voorbeelden uit de eerste graad.  
In deze actieve nascholing grasduinen we ook in een aanbod van uitdagingen voor de enkelen in een klas die zich dreigen te vervelen. 

Meer informatie en inschrijven via  nascholing.be

Boekentip: Volgens Barton deel 1, Lesgeven in wiskunde a.d.h.v. wetenschap, experts en 12 jaar aan mislukkingen

Naar goede wiskundedidactiek is al veel onderzoek gedaan, maar in al die jaren dat docent Craig Barton voor de klas stond heeft hij zich daar – tot zijn grote schaamte – nooit echt in verdiept.  

Toen hij dat wel ging doen ging er een goudmijn voor hem open, en vond antwoorden op de vragen waar iedere wiskundeleraar wel mee worstelt. Hoe voorkom je wiskundefobie? Hoe bereid je leerlingen het beste voor op het examen? Hoe zet je formatieve evaluatie goed in? Wat is het geschikte moment om een realistische context te introduceren? Wat is de beste manier om iets uit te leggen? Hoe motiveer ik leerlingen voor mijn vak? En hoe zorg ik dat ze de stof beter gaan onthouden? 
 
In dit boek vertelt Barton hoe hij zijn leven heeft gebeterd en al deze wetenschappelijke inzichten in zijn lessen toepast. Daarbij maakt hij gebruik van vele praktische en herkenbare voorbeelden. 
 
Verplichte kost dus voor iedereen die zijn of haar wiskunde-onderwijs wil verbeteren, ongeacht zijn of haar favoriete getal. 
 
Craig Barton is wiskundeleraar sinds 2004. Hij is de ontwikkelaar van twee populaire wiskundewebsites: www.mrbartonsmaths.com en www.diagnosticquestions.com, en onderhoudt een goed beluisterde podcast waarin hij met tal van leraren en andere experts spreekt over wiskundedidactiek. 

In het najaar wordt deel 2 verwacht. Een echte aanrader. 
Aankopen kan via https://phronese.vrijeboeken.com/book/9789490120337-volgens-barton-deel-1.html