Wetenschappen – Nascholing - Actief leren 24 januari 2019

24 januari 2019

Wetenschappen worden heel vaak te abstract en te theoretisch onderwezen. Hierdoor beschouwen jongeren wetenschapsonderwijs en daarmee ook de wetenschap als dusdanig als irrelevant, moeilijk en niet toepasbaar. Een geschikte didactische aanpak kan leerlingen motiveren en uitdagen voor wetenschap. De literatuur schuift actief leren naar voor als geschikte didactiek. 

In het kader van een PWO-project werd een webtool ontwikkeld om leraren te ondersteunen bij de implementatie van actief leren in de lessen natuurwetenschappen, wetenschappelijk werk en wereldoriëntatie (voor 10- tot 14-jarigen). 

Deze webtool bestaat uit drie onderdelen die ofwel na elkaar kunnen doorlopen worden ofwel afzonderlijk kunnen gebruikt worden. Elk van de onderdelen vertrekt vanuit eigen ervaringen en met behulp van gerichte reflectievragen worden persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen in kaart gebracht om van daaruit de eigen lespraktijk duurzaam te optimaliseren aan de hand van theoretische kaders en praktijkvoorbeelden.  

Tijdens deze navorming maken de deelnemers kennis met de betekenis van actief leren in wetenschapsonderwijs, wordt de webtool als hulpmiddel voorgesteld en worden enkele voorbeelden/oefeningen uitgevoerd. 

  • Wanneer en waar? donderdag 24 januari 2019, UCLL te Heverlee 
  • Doelgroep? leraren 3de graad lager onderwijs en wetenschapsleraren 1ste graad secundair onderwijs