Wetenschappen

09 februari 2020

Lerend netwerk leerkrachten Natuurwetenschappen - natuur & ruimte 1e graad

Je bepaalt samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Als leerkracht wetenschappen zal je onvermijdelijk geconfronteerd worden met de modernisering van het secundair onderwijs en een nieuw leerplan, nieuwe wetenschappelijke inzichten, denk maar aan de wetenschappelijke methode. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer.

Link: INSCHRIJVEN - stuur een e-mail naar kim.maesen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen mocht je nog wensen in te stappen op één van de volgende data.

Plaats en Data:

  • PB Regio Limburg, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt
  • woensdag 11 maart 2020 van 13.30 tot 16.30 uur
  • donderdag 7 mei 2020 van 9 tot 12 uur

Leerplanvoorstelling basisoptie sport A-stroom.

Modernisering secundair onderwijs

Leerplanvoorstelling basisoptie sport A-stroom

Wil je het nieuwe leerplan voor de basisoptie sport leren kennen? Schrijf je dan in voor deze leerplanvoorstelling. Hier zal toelichting en duiding geven worden bij het wetenschappelijk gedeelte van het leerplan basisoptie Sport A-stroom.

Link INSCHRIJVEN

  • Wanneer? Woensdag 29 april 2020 Van 9 tot 12 uur
  • Gelieve je laptop mee te brengen.

Dag van de differentiatie – 27 april 2020 – Save the date

Differentiatie valt niet meer weg te denken uit de lessen anno 2020. In de praktijk merken we dat dit toepassen niet altijd zo eenvoudig is. Differentiatie vraagt heel wat van een school, van leraren. Wij willen je daarom een dag vol inspiratie geven rond dit bruisende thema. Tijdens deze dag van de differentiatie maken verschillende sprekers de theorie heel concreet en geven zij voorbeelden van hoe in de klas aan differentiatie gewerkt kan worden. We bekijken dif-ferentiatie vanuit verschillende hoeken: vanuit vakken, vanuit werkvormen, vanuit scholen, van-uit de theorie en vooral vanuit de praktijk. Je kan kiezen uit verschillende workshops vakspecifiek en -overschrijdend. Kortom, je wordt helemaal ondergedompeld in een differentiatiebad.

Omgaan met chemicaliën op school 

Door een aanpassing van de wetgeving is er nogal wat onduidelijkheid ontstaan over het omgaan met chemicaliën op school voor demonstratie- en leerlingenproeven in de lessen wetenschappen/STEM. De Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) nam daarom het initiatief om de zogenaamde COS-brochure (Chemicaliën op school) te herwerken. Die brochure moet een houvast bieden voor leraren om de risico’s in te schatten bij experimenten in de klaspraktijk. 

In de loop van de maand november stelde KVCV de vernieuwde brochure voor in Gent en Leuven.  

Tijdens het tweede/derde semester organiseren we nascholingen voor leraren wetenschappen tweede en derde graad rond het werken met de COS-brochure en het opmaken van een risicoanalyse. Voor de eerste graad organiseren we een afzonderlijke nascholing die specifiek focust op de noden binnen STEM en natuurwetenschappen.