Werken aan de onderwijskwaliteit via een bemiddelingsgericht personeelsbeleid

23 februari 2017

Het voeren van een goed en een integraal personeelsbeleid is zeer belangrijk. Integraal personeelsbeleid is enerzijds gericht op de realisatie van de doelstellingen van de school. Anderzijds gaat het er ook om dat de medewerker op school efficiënt, doelgericht en vreugdevol kan werken. 

Beatrijs Pletinck (Stafmedewerker KathOndVla, erkend bemiddelaar en contactpersoon bemiddelingspool) laat ons op een andere manier kijken naar en aandacht hebben voor een kwalitatief personeelsbeleid waarbij er ook ruimte is voor bemiddelingsgerichte interventies 
Thema’s, die hierbij aan bod kunnen komen, zijn:

  • inzichten, houding, vaardigheden van een bemiddelaar integreren in het overleg met medewerkers
  • omgaan met weerstand
  • proactief en strategisch te werk gaan
  • omgaan met verschillen(o.a leeftijdsverschillen)
  • ... 

Doelgroep:  coördinerend directeurs, directeurs
Wanneer: Dinsdag 14 maart van 9.00 u. tot 12.00 u. 
Waar: PB Regio Limburg (polyvalente ruimte) Tulpinstraat 75 3500 Hasselt 
Inschrijven voor Bemiddelingsgericht personeelsbeleid