Wat kan ZiLL betekenen voor het buitengewoon onderwijs? (donderdag 7 februari 2019)

07 februari 2019

Het nieuwe leerplan ZILL is een concept dat voor het buitengewoon onderwijs ook een meerwaarde kan betekenen. Daarom nodigen we personeelsleden uit voor een begeleidingstraject dat toegespitst zal zijn op het buitengewoon onderwijs.  
Theoretische onderbouwing, handelingsplanning, ontwikkelingsdoelen en het implementatieproces staan centraal.  
Deze nascholing is gericht op personeelsleden van bubao die de vertaling van ZILL in het buitengewoon onderwijs implementeren en ondersteunen in de eigen school.    

Meer informatie en inschrijven