Vroegtijdige schoolverlaters: Inschrijvingen en kwalificaties tweedekansleerwegen

25 juni 2019

Graag kondigen we jullie de publicatie “vroegtijdige schoolverlaters: Inschrijvingen en kwalificaties tweedekansleerwegen” aan. De publicatie en de bijlage aan deze publicatie kan u terug vinden ophttps://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/samen-tegen-schooluitval/vroegtijdig-schoolverlaten/cijfers-over-schooluitval