Van IDP naar evaluatiebox

19 december 2018
In het zog van het nieuwe leerplan voor het basisonderwijs Zin in leren! Zin in leven! (Zill) ontwikkelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de evaluatiebox basisonderwijs.
 
Zill zet aan tot breed evalueren. De evaluatiebox ondersteunt je om de volledige ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. Je vindt er ter inspiratie een waaier aan evaluatie-instrumenten om sterktes en zwaktes, talenten en mogelijkheden te bekijken vanuit verschillende invalshoeken, op verschillende momenten, met verschillende soorten instrumenten en in verschillende situaties. We reiken je kansen aan om te werken aan een doelgericht evaluatiebeleid en de evaluatiebox gericht in te zetten voor de interne kwaliteitsontwikkeling van je school.
 
In de evaluatiebox vind je ook gevalideerde leergebiedgebonden toetsen.