VALIES – Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) voor basis- en secundaire scholen

15 februari 2019

Het project VALIES zet in op de professionele ontwikkeling van leraren om van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) in de eigen school een succesverhaal te maken. We werken samen met lerarenteams, zodat leerlingen actief en bewust bijdragen aan een betere toekomst. De introductievideo over VALIES vertelt je meer over het project.

Elke Vlaamse school kan volgend schooljaar gratis deelnemen! Is jouw basis- of secundaire school op zoek naar ondersteuning en coaching op maat om EDO in de praktijk te brengen? Ben je bereid om jouw praktijkervaringen in te zetten in een cocreatief onderzoeksproject rond EDO, zodat andere scholen daarvan kunnen leren?

Onze VALIES-begeleiders zijn Miette Plessers en Els De Smet. Noteer zeker ook 4 april 2019 in je agenda voor het centrale infomoment rond VALIES:

  • Datum: donderdag 4 april van 9.30 tot 12 uur met aansluitend broodjeslunch
  • Locatie: Universiteit Antwerpen

Meer info en inschrijven via de website van VALIES. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is een van de partners in het project VALIES, naast de Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, de Arteveldehogeschool en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)