Vacature voltijdse pedagogisch begeleider competentieontwikkeling regio Limburg

04 september 2017

De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst voor de regio Limburg een voltijds pedagogisch begeleider competentieontwikkeling aan te werven om het team competentiebegeleiders te versterken voor het volgende schooljaar. De begeleider zal ingezet worden in het ondersteuningsnetwerk Limburg.

Opdracht

Als competentiebegeleider zal je

 • de ontwikkelde vormings- en begeleidingsconcepten ter ondersteuning van competentieontwikkeling van leraren(teams) in scholen vertalen
 • onderwijsactoren in scholen ondersteunen in functie van het realiseren van meer inclusief onderwijs
 • deelnemen aan vorming van de groep competentiebegeleiders met het oog op zowel persoonlijke professionele ontwikkeling als de professionele ontwikkeling van de begeleidingsgroep
 • kennis en inzicht verwerven in hoe didactiek, pedagogiek en HGW ingezet kunnen worden om meer inclusief onderwijs te realiseren
 • inzicht verwerven en inzetten van innovatiestrategieën
 • reflectievaardigheden ontwikkelen om het eigen handelen te optimaliseren
 • de algemene projectdoelen “werken naar een meer inclusieve school” en “verbindend samenwerken met lokale onderwijspartners” met vormings- en begeleidingsinitiatieven mee ondersteunen
 • als verbindingsfiguur functioneren tussen het ondersteuningsnetwerk en de reguliere pedagogische begeleiding
 • contacten leggen in het kader van verbindend samenwerken
 • de eigen expertise inzetten m.b.t. het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 • de eigen expertise inzetten voor de ontwikkeling van vormings- en begeleidingsconcepten in het ondersteuningsnetwerk en daarbuiten

Profiel

Van de kandidaat verwachten we dat je

 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
 • je engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool;
 • je engageert je opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren
 • relevante ervaring hebt met het werken in het secundair onderwijs en openstaan om zich te verdiepen in het basisonderwijs
 • openstaat voor de brede inclusiegedachte en dat via je eigen huidige praktijk kan aantonen
 • creatief kan denken en handelen rond de brede inclusiegedachte en dat ook kan aantonen via je huidige praktijk
 • over grote relatiebekwaamheid beschikt in functie van teamwerk en vergaderingen
 • bereid bent flexibel om te gaan met werktijden en werkplek
 • je verbindt tot basisvorming voor pedagogisch begeleiders en permanente vervolmaking in het kader van de begeleidingsopdracht

Statuut

De aanstelling gebeurt via een detachering vanuit een onderwijsopdracht (met behoud van huidige benoeming en verloning). De verplaatsingskosten worden vergoed volgens de wettelijke bepalingen. Begeleiders hebben maandelijks recht op een forfaitair bedrag bureaukosten.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij Katleen Verboven, coördinator project competentieontwikkeling regio Limburg (katleen.verboven [at] katholiekonderwijs.vlaanderen, 0492/73 27 16) Kathleen Toonen, regiodirecteur pedagogische begeleiding regio Limburg (kathleen.toonen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen, 0479/73 99 34)

Kandideren en selectie

Solliciteer online. Je vult je gegevens in en voegt je CV en motiveringsbrief toe.

De kandidaturen worden ingediend uiterlijk op 20 september 2017.

Kandidaten die op basis van hun motiveringsbrieven en CV worden geselecteerd, zullen uitgenodigd worden voor een gesprek.

Na een eerste selectieronde op basis van de motiveringsbrieven en cv’s worden de kandidaten op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de selectieprocedure.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Mieke Degroote, medewerker dienst Ondersteuning via mieke.degroote [at] katholiekonderwijs.vlaanderen  of 02 507 07 16.