Vacature pedagogisch begeleider wetenschappen (sterk wet. richtingen) regio Limburg

05 juli 2019

Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van Limburgse katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak? Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met onmiddellijke ingang een deeltijds pedagogisch begeleider wetenschappen aan te werven om het team secundair onderwijs van de regio Limburg te versterken voor de sterk wetenschappelijke richtingen.

Je opdracht

Concreet bestaat je takenpakket uit:

 • leraren wetenschappen in het domein STEM en de (sterk) wetenschappelijke richtingen ondersteunen, o.m. bij de implementatie van de (nieuwe) leerplannen met bijhorende pedagogisch-didactische aanpak
 • vakgroepen ondersteunen in hun eigen kwaliteitsontwikkeling
 • netwerken voor betrokken leraren ondersteunen en/of faciliteren
 • professionalisering voor leraren wetenschappen organiseren
 • vragen vanuit het onderwijsveld (directeurs, leraren, diverse organisaties) beantwoorden/ondersteunen
 • scholen ondersteunen bij de opvolging van een doorlichting
 • pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen mee ondersteunen
 • aan leraren en teams onderwijsinnovaties binnen wetenschappen en het domein STEM aanreiken bv. vernieuwende didactische werkvormen stimuleren
 • kijkwijzers en methodieken voor begeleidingswerk helpen ontwikkelen
 • in teamverband werken vanuit de eigen dienst en Vlaanderenbreed: in teamvergaderingen, werkgroepen, overleggroepen
 • meewerken aan Vlaanderenbreed overleg rond relevante thema’s
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen loyaal vertegenwoordigen op verschillende overlegfora

Je profiel

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee waarmaken en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je:

 • over een relevant diploma en pedagogisch bekwaamheidsbewijs beschikt, bij voorkeur een masterdiploma in een wetenschappelijke richting
 • ruime onderwijservaring hebt op pedagogisch en didactisch vlak met praktijkervaring
 • bereid bent je te verdiepen in de betrokken leerplannen
 • bereid bent om mee denken in het kader van de modernisering secundair onderwijs, specifiek voor het domein STEM en de wetenschapsvakken
 • loyaal en ruimdenkend in een team kan functioneren
 • je engageert je opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren
 • je verbindt tot permanente professionalisering en vorming in het kader van de begeleidingsopdracht o.a. in de vorm van een meerjarige basisvorming
 • kennis hebt van het brede onderwijsveld
 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
 • je engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool
 • beschikt over de nodige (ped)agogische, communicatieve en ICT-vaardigheden
 • bereid bent flexibel om te gaan met werktijden

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. Je zal werken vanuit regio Limburg.

 • Een halftijdse aanstelling via 10 BPT – uren.
 • De startdatum wordt bepaald in overleg met de school, ten vroegste september 2019.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie en ledenvereniging van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij pedagogische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 400 onderwijsinstellingen bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij Kathleen Toonen, regiodirecteur pedagogische begeleiding regio Limburg, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 0479 73 99 34.

Solliciteren

 

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. Solliciteren kan tot uiterlijk 1 september 2019.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Marjolein Vermijl, HR - medewerker dienst Ondersteuning via marjolein.vermijl [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of op telefoonnummer: 02 507 07 91.