Vacature halftijdse pedagogisch begeleider wetenschappen voor de regio Limburg

04 september 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 oktober 2017 een halftijds pedagogisch begeleider wetenschappen aan te werven om het team secundair onderwijs van de regio Limburg te versterken.

Je opdracht

Je opdracht als pedagogisch begeleider voor het team secundair onderwijs houdt in

 • je ondersteunt leraren wetenschappen, o.m. bij de implementatie van de (nieuwe) leerplannen
 • je hebt bijzondere aandacht voor de pedagogisch-didactische aanpak binnen de wetenschaps-vakken
 • je werkt op regelmatige basis samen met de collega-begeleiders wetenschappen
 • je ondersteunt vakgroepen in hun eigen kwaliteitsontwikkeling
 • netwerken voor leraren wetenschappen ondersteunen en/of faciliteren
 • je organiseert professionalisering voor leraren wetenschappen
 • vragen vanuit het onderwijsveld (directeurs, leraren, diverse organisaties) beantwoorden/ondersteunen
 • je ondersteunt scholen ter voorbereiding en in opvolging van doorlichtingsverslagen
 • pedagogische studiedagen mee ondersteunen
 • je stimuleert vernieuwende didactische werkvormen
 • kijkwijzers en methodieken voor begeleidingswerk helpen ontwikkelen
 • je werkt mee aan Vlaanderenbreed overleg rond relevante thema’s
 • je vertegenwoordigt Katholiek Onderwijs Vlaanderen loyaal op verschillende overlegfora

Je profiel

We verwachten van je dat je

 • over een relevant diploma en pedagogisch bekwaamheidsbewijs beschikt
 • relevante vakexpertise in het onderwijs hebt
 • een goede kennis van enkele wetenschapsvakken o.a. chemie, fysica hebt of bereid bent zich hierin verder te bekwamen
 • je bereidt bent om je in te werken en te bekwamen in meerdere leerplannen wetenschappen
 • over grote relatiebekwaamheid beschikt in functie van teamwork en vergaderingen
 • je engageert je opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren
 • je bereid bent je blijvend te professionaliseren, binnen het Vlaanderenbrede en regionale team, o.a. in de vorm van een meerjarige basisvorming
 • kennis hebt van het brede onderwijsveld
 • de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft, met een stevig engage-ment voor de katholieke dialoogschool
 • een ruime belangstelling voor onderwijs en onderwijsvernieuwing hebt, in het bijzonder met betrekking tot wetenschappen focus chemie en fysica
 • beschikt over de nodige (ped)agogische, communicatieve en ICT-vaardigheden
 • bereid bent flexibel om te gaan met werktijden

Ons aanbod

Het betreft een opdracht van 10 lesuren. Het statuut en het onderwijssalaris blijven behouden.

De verplaatsingskosten worden vergoed volgens de wettelijke bepalingen. Begeleiders hebben maandelijks recht op een forfetair bedrag bureaukosten.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij Kathleen Toonen, regiodirecteur peda-gogische begeleiding regio Limburg, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 0479 73 99 34.

Solliciteren

Solliciteren doe je via online. Je vult je gegevens in en voegt je CV en motiveringsbrief toe. De kandidaturen worden ingediend uiterlijk op 20 september 2017.

Kandidaten die op basis van hun motiveringsbrieven en CV worden geselecteerd, zullen uitgenodigd worden voor een gesprek.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Mieke Degroote, medewerker dienst Ondersteuning via mieke.degroote [at] katholiekonderwijs.vlaanderen  of 02 507 07 16.