Toelatingsvoorwaarden tot het tweede leerjaar B ingrijpend gewijzigd

20 juni 2019
Van oudsher moeten leerlingen het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B niet met vrucht beëindigen om tot het beroepsvoorbereidend leerjaar te worden toegelaten. Dat principe zou worden doorgetrokken naar het tweede leerjaar B in de gemoderniseerde eerste graad vanaf het schooljaar 2020-2021.
 
Tijdens de onderhandelingen over het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over basis- en secundair onderwijs werd het roer plots, en onverwachts omgegooid. Leerlingen zullen het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B wél met vrucht moeten beëindigen om tot het tweede leerjaar B te worden toegelaten.